Most recent articles by:

Katarzyna Aleksandrzak

Katarzyna Aleksandrzak – absolwentka psychologii specjalizująca się w psychoedukacji i szkoleniach metodami aktywnymi. Prócz licznych staży, doświadczenie zdobywała podczas treningów superwizowanych w szkole trenerów Grupa TROP. Autorka scenariuszy szkoleniowych.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Kilka lat temu ukończyłam studia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Psychologia odkąd pamiętam była moją pasją i z tą myślą wybierałam kierunek kształcenia. Zarówno uczelnia, jak i praca na stażach, praktykach, a później zawodowa, pozwoliły mi odkryć znacznie więcej zastosowań znajomości tej dziedziny nauki niż się spodziewałam. Najciekawsze jest dla mnie łączenie jej z nowoczesnymi technologiami, wykorzystaniem w marketingu z naciskiem na jego internetową formę czy też w e-learningu i szeroko pojętym zarządzaniu.

Interesuję się także metodyką szkoleń, ukończyłam specjalizację z psychoedukacji metodami aktywnymi. Swoją przyszłość zawodową łączę z pracą trenera kompetencji miękkich. Zawsze lubiłam też pracę z tekstami, co pozwala mi od wielu lat wykonywać zawody, w których umiejętność sprawnego posługiwania się słowem pisanym jest niezbędna. Żeby ponieść swoje zdolności w tym zakresie odbyłam studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo Współczesne, na kierunku Edytorstwa i Krytyki Tekstu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Prywatnie jestem mamą bliźniaczek i większość mojego wolnego czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Pozostałe chwile uwielbiam poświęcać na czytanie – literatura to moja największa pasja.

- Advertisement -

Narzędzia marketingowe – jak przeprowadzić szkolenie?

Narzędzi marketingowych jest bardzo wiele, ale podstawa do korzystania z nich jest wspólna. Punktem wyjścia do podjęcia działań marketingowych, a co za tym idzie używania odpowiednich narzędzi, jest stworzenie planu marketingowego. Dobrze jest więc gdy omówienie tego elementu stanowi integralną część takich szkoleń. Oczywiście w przypadku warsztatów nakierowanych na używanie konkretnych, poszczególnych narzędzi marketingowych, nie ma konieczności robienia tak szerokiego wprowadzenia do tematyki. Jeśli jednak chcemy nauczać o narzędziach marketingu generalnie, trzeba również zacząć od bardziej ogólnego poziomu.

Wykorzystanie e-learningu w szkole

E-learning w edukacji szkolnej ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się bardzo użytecznym narzędziem. Jego niewątpliwym walorem jest szeroka dostępność wiedzy i możliwość pracy z materiałem w tempie odpowiadającym potrzebom konkretnego ucznia. Szczególnym jego atutem jest możliwość wspomagania edukacji osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi i przewlekle chorujących. Na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego czy licealnego stanowi pomoc nauczycielom, dysponującym bardzo ograniczonym czasem lekcyjnym w stosunku do objętości wymagań programowych.

Testy psychologiczne przy rekrutacji do pracy

Pytanie o to, jak wypełniać testy psychologiczne pada najczęściej w kontekście ich stosowania w procesie rekrutacji pracowników. Wynika ono z nieco błędnego rozumienia, czym są testy psychologiczne i jakie jest ich przeznaczenie. Warto więc rozróżnić formy testów, z którymi możemy spotkać się podczas rekrutacji i sprecyzować, które z nich są testami psychologicznymi, a które nimi nie są i służą innym celom.

Jaką szkołę językową wybrać?

Decydując się na naukę języka obcego zazwyczaj stajemy przed wyborem jednej z kilkudziesięciu, o ile nie setek możliwości. Jest to dość trudny wybór, tym bardziej, że kursy są dość kosztowne. Poza tym, najczęściej zależy nam na dłuższym pozostaniu przy jednej placówce. Takie podejście pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zainwestowanych środków, wiążąc się na ogół ze zniżkami, oferowanymi lojalnym klientom.

Sztuka komunikacji – jak szkolić?

Komunikacja interpersonalna jest swoistą sztuką, mistrzostwo w niej wymaga bowiem zarówno odrobiny wrodzonego talentu, jak i wieloletniej praktyki i ćwiczeń. Ci, którzy potrafią się nią sprawnie posługiwać, mają świadomość procesów zachodzących w relacjach z otoczeniem osiągają w tych kontaktach znacznie więcej, niż osoby działające bezrefleksyjnie. Zdolność komunikowania wpływa na poprawę stosunków międzyludzkich, tak w życiu zawodowym, jak i w sferze prywatnej.

Sposoby na dofinansowanie szkoleń

Popularnym instrumentem finansowania szkoleń dla przedsiębiorstw są obecnie Fundusze Europejskie. Chociaż możliwość dotacji można uzyskać w ramach różnych działań programowych, wobszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyróżnia się Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" i jego Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

Szkolenie trenerów biznesu

Szkolenia dla trenerów biznesu składają się z kilku grup podstawowych zagadnień. Odnoszą się one do kompetencji i wiedzy, jaką powinna posiadać osoba projektująca i prowadząca szkolenia przeznaczone dla członków różnych organizacji. Szeroki dział tematów jest związany z nabyciem umiejętności organizacji i projektowania szkoleń.

Kurs Business English – na czym polega?

Nauczanie Business English jest zazwyczaj przeznaczone dla osób, które w swojej pracy zawodowej używają lub będą używały angielskiego. Podobnie jak przy tradycyjnej nauce tego języka, optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze szkoleń projektowanych pod kątem certyfikatów. Szczególnie, że w odniesieniu do kompetencji zawodowych pracodawcy często poprzedzają rozmowę kwalifikacyjną w danym języku oczekiwaniem przedłożenia dokumentów, potwierdzających stosowny poziom umiejętności. Podobnie jak CV, dziś certyfikat EFB czy BEC stanowi pewnego rodzaju narzędzie wstępnej selekcji na wiele stanowisk. Jeśli planujemy uczyć się angielskiego z zastosowaniem w rozwoju naszej kariery, korzystniej planować edukację pod tym kątem.

Must read

Zalety nowoczesnego cateringu dietetycznego

Usługi gastronomiczne wchodzą w naszym kraju na coraz wyższy...

Zestaw zabawek dla małego kolekcjonera

Super Zings 4 zestaw to zabawka dla kolekcjonera, która...
- Advertisement -