Prawo wymaga, aby spisany statut posiadały fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki badawczo rozwojowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, szkoły wyższe, fundacje, związki wyznaniowe, a także koła naukowe. Statut będzie wymagany przy rejestracji osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w rejestrze administracyjnym.

Wymagania co do formy i treści poszczególnych rodzajów statutów określają każdorazowo inne przepisy. Podczas formowania statutu przedsiębiorstwa warto posiłkować się wiedzą specjalistów z zakresu prawa gospodarczego. Można również przyjrzeć się już sformułowanym statutom spółek akcyjnych, towarzystw emerytalnych czy przedsiębiorstw handlowo usługowych, w zależności od formy działalności jaką zamierzamy statutem opisać.

Pomimo że dla każdej działalności statut będzie nieco inny istnieją wspólne założenia dla wszystkich. Statut powinien na wstępie zawierać tytuł, a w nim nazwę przedsiębiorstwa, a także informację o tym że jest tekstem jednolitym, z datą jego spisania. W pierwszej części statutu do czynienia będziemy mieć z postanowieniami ogólnymi. Zawarte w niej informacje dotyczyć będą nazwy siedziby i terenu działania, krótkiego opisu przedmiotu działania przedsiębiorstwa oraz oznaczenia czasu trwania.

Drugi paragraf w całości poświęcony będzie przybliżeniu przedmiotowi działalności przedsiębiorstwa. W nim zawarte powinny zostać wszelkie formy prowadzonej działalności wraz z podaniem ich oznaczenia. Paragraf trzeci traktować powinien o władzach przedsiębiorstwa. Zawarte w nim będą informacje o członkach i zakresie ich władzy, sposobie podejmowania decyzji oraz uprawnieniach do reprezentowania. Prawach i ciążących na nich obowiązkach. Paragraf piąty mówić powinien o kapitale zakładowym, znajdą się w nim również informacje o głównych akcjonariuszach, następny w kolei mówić będzie o depozytariuszach.

Źródła finansowania są kolejnym paragrafem. Sposób zaciągania zobowiązań, zasady dokonywania zmian statutu, informacje o jednostkach terenowych, mogą być kolejnymi zapisami statutu. Liczba zawieranych paragrafów zależy od potrzeb niemniej wymienione pierwsze pięć powinno obowiązkowo znaleźć się w statucie przedsiębiorstwa. Tekst zamykają postanowienia końcowe, w których mogą znajdować się informacje na temat powodów mogących wpłynąć na zakończenie działalności przedsiębiorstwa czy na przykład definicje użytych pojęć. W postanowieniach końcowych powinno zostać zawarte zdanie o przepisach prawa regulujących te kwestie, które nie zostały uregulowane statutem.

Uwaga!

Każdorazowa zmiana statutu, nawet jeśli dotyczy zmiany numeracji, musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, na odpowiednim formularzu, w ciągu siedmiu dni od daty dokonania zmiany. Poza wypełnionym formularzem, należy przedłożyć jednolity tekst statutu oraz dokumenty potwierdzające zmianę (uchwała o zmianie statutu).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCzy można sprawdzić konto małżonka?
Następny artykułJak organizować pracę firmy po śmierci wspólnika?

Karolina Wyszogrodzka - studentka Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy bankiera. Zarówno jako doradca kredytowy, ubezpieczeniowy, jak i inwestycyjny. Współpracuje z serwisami dziennikarstwa obywatelskiego, od dziesięciu lat prowadzi blogi tematyczne związane z finansami oraz te poświęcone polityce i publicystyce.

Nasz specjalista o sobie:

W „wielki i  skomplikowany” świat bankowości trafiłam kilka lat temu przez zupełny przypadek. Moja droga zawodowa od tamtej pory wiedzie przez niemalże wszystkie sektory i rodzaje produktów finansowych. Zebrane dotychczas doświadczenie zawodowe, wiedza - zarówno proceduralna, jak i produktowa - to jednak nie wszystko. Staram się w swoich artykułach odkrywać „ludzkie oblicze” świata finansów. Moim celem jest wyjaśnienie w przystępny sposób mechanizmów, naświetlenie problemów, ukazywanie „kruczków” i „haczyków”.

Naiwny idealizm takiego postępowania ma na celu zwiększenie empatii po obu stronach biurka w placówce finansowej. Ale także na przestrzeżeniu klienta  - przed nie zawsze uczciwymi zasadami gry - i bankiera - przed stosowaniem takich zasad.

Bankowość może być zabawna, mam nadzieję że - przy zachowaniu profesjonalizmu i kompetencji - nie braknie mi nigdy „języka” na ukazanie jej także z tej strony.

Stale dokształcam się w dziedzinie finansów, która - jak wiadomo - zmienia się z dnia na dzień. Pomagają mi w tym zarówno obserwacje rynku, jak i rozmowy ze specjalistami będącymi w gronie moich znajomych.

Finanse nie są jedynym ośrodkiem moich zainteresowań. Jako zodiakalny bliźniak nie potrafię znaleźć dla siebie jednego miejsca na dłużej. Próbuję swoich sił w rysunku i fotografii. Książki traktuję jak narkoman, kończąc jedną odczuwam głód następnej. Otaczająca mnie rzeczywistość - polityczna, społeczna i każda inna - niezmiennie  napawa mnie dziecięcym zdziwieniem. Wyrażam je od ponad dziesięciu lat w swoim blogu, w  formie nie zawsze eleganckich paszkwili i felietonów. Z racji lokalnego patriotyzmu umiłowałam sobie sztukę. Jako wieloletniej tancerce w zespole muzyki dawnej przyswajanie jej  - zwłaszcza w formie teatru  - sprawia mi niewyrażalną w słowach przyjemność. A stresy odreagowuję w swoim królestwie, czyli kuchni dzięki karmienie bliskich i siebie.

Mam wielki apetyt na życie. Nieustannie pracuję nad swoimi kompetencjami i językiem. Trudno mi jednak poskromić w sobie narcyzm, samochwalstwo i naturę prześmiewcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here