Odczytując niewielki napis można się dowiedzieć, że inwestycja na rynku FOREX oraz CDF ma charakter typowo spekulacyjny i wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Trudno zaprzeczyć, że jest to prawda. Dlatego początkujący traderzy powinni intensywnie doskonalić swoją wiedzę teoretyczną i powoli nabywać doświadczenie.

Pierwszym etapem jest platforma treningowa. Później można już rozpocząć przygodę poprzez inwestycje niewielkich kwot.

Mnogość ryzyk

Osoba lokująca swoje środki na rynku FOREX musi stawić czoła wielu zagrożeniom. Umiejętności oraz doświadczenie pozwalają zredukować skalę ryzyka finansowego. Nie oznacza to jednak, że dla wprawnych graczy FOREX staje się rynkiem zupełnie bezpiecznym.

Oto najważniejsze czynniki, które generują ryzyko w spekulacyjnym obrocie walutami:

Wysoka dźwignia finansowa

Dźwignię finansową definiuje się jako stosunek wartości otwartych pozycji do kwoty depozytu zabezpieczającego. Korzystanie z wysokiej dźwigni to kwintesencja handlu spekulacyjnego.

Sposób działania takiego rozwiązania jest następujący: klient wnosi depozyt zabezpieczający, który jest znacznie mniejszy od wartości planowanych inwestycji (co oznacza dużą dźwignię finansową). W praktyce dość częste są przypadki, gdy wniesiona przez klienta suma jest 100 razy mniejsza od wartości otwartych pozycji walutowych. Począwszy od chwili otwarcia pozycji, wniesiony depozyt jest na bieżąco korygowany o wpływ aktualnych zmian kursowych. Jeżeli na wskutek niekorzystnego rozwoju sytuacji jego wartość spada poniżej określonego poziomu, klient jest wzywany do uzupełnienia brakującej kwoty. Redukcja kwoty depozytu do zera powoduje automatyczne zamknięcie pozycji walutowej klienta.

Omawiany mechanizm ma swoje niezaprzeczalne zalety. Otóż pozwala on na osiąganie zysków ze sporego kapitału przy niewielkiej wartości depozytu zabezpieczającego. Dlatego stosunek wartości osiągniętych zysków do kwoty wniesionego depozytu jest bardzo wysoki. Niestety przełożenie dźwigni finansowej dotyczy również strat: niewielka zmiana ceny danej waluty może spowodować całkowitą utratę wkładu inwestora.

Chwilowa niemożliwość zamknięcia pozycji

W niektórych sytuacjach może się okazać, że zamknięcie pozycji, która generuje straty, jest niemożliwe ze względu na brak zainteresowania potencjalnych kontrahentów. Taka sytuacja może się przyczynić do pogłębienia strat. Są na nią narażenia traderzy inwestujący w pary walutowe o niskiej płynności.

Korzystacie z Forexu? Uważacie go za bezpieczny rynek inwestycyjny? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here