To jaki będzie zakres jego możliwych działań na rachunku właściciela zależne jest od ustaleń poczynionych przez posiadacza konta w banku. Najczęściej pełnomocnik może:

– wypłacać dostępne na rachunku środki, a także korzystać z zatwierdzonego przez właściciela debetu, co niewątpliwie jest zaletą, w szczególności dla pełnomocników, którzy w celu wypełnienia codziennych obowiązków muszą dysponować środkami zebranymi na rachunku (np. opiekunki do dzieci, lub jeden z małżonków zajmujący się domem, lub dziecko które może korzystać ze środków na koncie by zapłacić za dodatkowe zajęcia, albo obiady). By ułatwić pełnomocnikowi korzystanie z zasobów zebranych na koncie warto wyrobić dla niego kartę;

– dokonywać przelewów, ustalać zlecenia stałe, modyfikować ustawienia przelewów dokonanych przez właściciela, zmieniać dane adresatów przelewu, jak i modyfikować kwoty przesyłów pieniężnych – jest to znowu duże ułatwienie dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pozwala rozłożyć odpowiedzialność za prowadzenia płatności na większą ilość domowników, odciąża właściciela konta, a jednocześnie uelastycznia i przyspiesza działania związane ze spłatą zobowiązań;

– mieć wgląd w historię rachunku i w jego stan – co jest zaletą w szczególności dla rodziców i współmałżonków, którzy mogą kontrolować stan finansów.

Kolejną zaletą bycia pełnomocnikiem jest brak obciążeń wynikających z zadłużenia powstałego na koncie. Osobą za nie odpowiedzialną będzie jedynie właściciel. Jeżeli jednak pełnomocnik przelewa, lub wpłaca swoje pieniądze na rachunek właściciela, musi pamiętać, że stają się one (w przypadku braku umowy pożyczki) własnością posiadacza konta. Mogą więc zostać przez niego przeznaczone na spłatę zobowiązań, a w przypadku jego śmierci zostaną włączone w masę spadkową. Poważnym mankamentem instytucji pełnomocnika jest, to że nie ma on prawa rozporządzać majątkiem zebranym na koncie, po śmierci właściciela, nawet jeśli na rachunku znajdują się środki pełnomocnika nie ma on prawa ich wypłacić.

Lepszym rozwiązaniem dla osób które wspólnie gospodarują jest założenie konta wspólnego, oczywiście jest to rozwiązanie warte zastosowania wtedy, gdy obie strony chcą mieć taki sam dostęp i uprawnienia do rozporządzania zebranymi funduszami. Niepodważalną przewagą jaką ma w tej sytuacji konto wspólne jest to, że w razie śmierci jednego ze współwłaścicieli, drugi ma prawo do zebranych na nim środków (lub do połowy w zależności od polityki banku). Jednak przy koncie wspólnym współwłaściciele wzajemnie odpowiadają za zaciągnięte przez siebie zobowiązania (np. w postaci debetu przy koncie). W przypadku pełnomocnictwa jedyną osobą zobowiązaną do spłaty zadłużenia jest właściciel konta, pełnomocnik zaś nie może otworzyć debetu, ani go zwiększyć, co zabezpiecza w pewnym stopniu właściciela.

Pełnomocnictwo jest więc formą mniej obciążającą dla obu stron, choć jednocześnie nie daje pełnomocnikowi prawa własności do zebranych na koncie środków.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here