Dokumentacja wniosku

Choć banki dążą do uproszczenia procedur, nadal większość oczekuje, aby przedsiębiorca starający się o kredyt przedstawił szereg dokumentów. Podstawę stanowi wniosek kredytowy, do którego należy załączyć potwierdzenie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nadania numeru NIP ora numeru REGON.

Banki poza dokumentami określającymi status prawny firmy, wymagają zazwyczaj biznes planu, potwierdzenia jej wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań wobec budżetu państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od formy zabezpieczenia spłaty kredytu oraz okresu kredytowania wymagane są dodatkowe dokumenty.

Zabezpieczenie kredytu

Kredyt hipoteczny dla firmy zabezpieczony jest nieruchomością, a konkretnie hipoteką nałożoną na tą nieruchomość. Bank wymaga dostarczenia wpisu do księgi wieczystej oraz aktu notarialny.

Jeśli zabezpieczeniem nie będzie hipoteka, a przedsiębiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie, wówczas bank będzie sobie życzył potwierdzenia informacji o formie zatrudnienie, wysokości zarobków oraz poziomie innych zobowiązań. Osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony są w stosunkowo lepszej sytuacji. Bank chętniej udzieli im kredytu na finansowanie działalności gospodarczej gdyż zdolność kredytowa określi na podstawie dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę. Należy też powiadomić bank o wszystkich zobowiązaniach posiadanych w innych bankach.

Trzeba pamiętać, że każdy bank ma inne wymagania formalne dotyczące dokumentów. Jeśli firma stara się o wysoki kredyt inwestycyjny bank będzie miał zapewne duże wymagania wobec kredytobiorcy. W pewnych przypadkach sama opłata za rozpatrzenie wniosku może sięgnąć kwoty tysiąca czy kilku tysięcy złotych.

Firmy jednoosobowe

Szczególna powściągliwość banków w stosunku do finansowania nowopowstałych lub krótko działających firm jednoosobowych wynika z ostrożności. Statystyki potwierdzają, że niespełna 40% jednoosobowych przedsiębiorstw działa nie dłużej niż 12 miesięcy. Stąd kolejny wymóg większości banków – okres działalności firmy wynoszący przynajmniej jeden rok.

Dostarczone bankowi dokumenty mają decydujące znaczenie dla decyzji banku i określenia warunków kredytowych. Aby zwiększyć szanse otrzymania środków można złożyć wnioski w kilku bankach. Oferowane warunki można negocjować, aby uzyskać najbardziej korzystne zapisy w umowie kredytowej. Dobrze jest skonsultować umowę kredytową z doradca finansowym lub prawnikiem.

Braliście kredyt firmowy? Mieliście jakiś problemy przy spełnianiu wymogów formalnych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here