Kurs Kronik Akaszy

 Kroniki Akaszy to swoisty duchowy przewodnik prowadzący nas przez codzienność do prawdy życia. To zapis najgłębszej prawdy o nas samych. W Kronikach Akaszy przechowuje się na zawsze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia życia w postaci energetycznego odcisku. Jednak owiane są one głęboką tajemnicą. 

Kurs Kronik Akaszy

Kronika Akaszy to kompendium wiedzy w obszarze indywidualnej i zbiorowej pamięci doświadczeń, to historia świata składająca się z praw uniwersalnych i duchowych. Wszystkie one zapisane i przechowywane w formie energetycznego zapisu. Ale Kronika Akaszy działa w obie strony, z jednej zbiera wszystkie ślady człowieka i je przechowuje, z drugiej, w szczególnych przypadkach, daje dostęp do tego zbiorowego doświadczenia. Kurs Kronik Akaszy umożliwia mentalny dostęp do najgłębszych struktur, to narzędzie rozwoju świadomości.

Nie każdy wie, zaangażowany w codzienność, że istnieje dostęp do wiedzy zawartej w Kronikach. Uczestnicząc w kursie Kronik Akaszy otrzymuje się możliwość wniknięcia i dotknięcia przechowywanej tam wiedzy i doświadczenia. Czerpiąc inspiracje z Kronik, po mentalnym przygotowaniu, medytacji i modlitwie, nabiera się umiejętności otwarcia na wewnętrzne prowadzenie. Kurs Kroniki Akaszy to swoista instrukcja jak poszerzać swoją świadomość i, przy zastosowaniu narzędzia medytacji, rozwinąć kontakt ze swoją duszą.

Pokonać wewnętrzne blokady 

Sanskrycki termin akasza obecny również w sztuce jogi, reprezentuje piąty żywioł, element duchowy, eteryczny, uosabia czystą niebiańską energię duchową. Każdy uczestnik kursu Kronik Akaszy otrzymuje szansę znalezienia odpowiedzi na pytanie o własne doświadczenia, wewnętrzne rozterki, przyczyny blokad mentalnych. Zdobywa samoświadomość pomocną w poszukiwaniu rozwiązań życiowych, z której może korzystać nieustannie i w każdej chwili.

Kroniki Akaszy składają się z niezliczonej ilości wymiarów, to wszechświat złożony z ruchu i przestrzeni. Owa przestrzeń kryje w sobie najgłębsze tajemnice człowieczeństwa i duchowości. Akasza to miejsce, gdzie materializują się rzeczy, nagle stają się przed naszymi oczami widzialne i pełne kształtów. Rozumiemy ich znaczenie, przemawiają do nas, rozpoznajemy ich duchowe przesłanie. Ale by tak się stało, każda osoba próbujące wniknąć w przestrzeń Akaszy, by się nie pogubić i nie stracić swojego życiowego kierunku, musi robić to w sposób bezpieczny i metodyczny. Przygotować się na pomyłki i utratę drogi w czeluściach wszechświata. Musi odnaleźć swój azymut w wymiarze materialnym i duchowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here