Prawo Gdzie może pracować niepełnoletni?

Gdzie może pracować niepełnoletni?

-

Po ukończeniu gimnazjum (a w szczególnych przypadkach – także wcześniej) młodociany pracownik nie posiada jeszcze żadnych kwalifikacji, dlatego też najczęściej może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego i w tym celu ma wykonywać odpłatnie związane z zawodem prace.1

Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.2 Oprócz tego musi przestrzegać zasad prawa dotyczących zatrudnienia młodocianych:

1. czas pracy młodocianego pracownika nie może przekraczać 6 godzin na dobę (jeżeli młodociany ma mniej niż 16 lat), 8 godzin pracy na dobę to norma dla młodocianych, którzy ukończyli 16 lat;
2. dodatkowo – do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy3;
3. ponadto młody pracownik nie powinien być zatrudniony w porze nocnej (od 22.00 do 6.00) oraz pracować w godzinach nadliczbowych. Jeżeli młody pracownik uczy się w szkole, ma mieć zapewnione dni wolne od pracy w okresie ferii zimowych i części wakacji.

Ponadto:

– młodociany pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (praca lekka to taka, która nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego)4;
wymiar czasu pracy w ciągu tygodnia w okresie odbywania zajęć szkolnych przez młodocianego nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
– pracującemu dziecku przysługuje w każdym tygodniu co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę5;
nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, szczegółowo (wraz z wyjątkami) opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Ogólne przepisy ustawy ustanawiają zakaz zatrudniania młodocianych poniżej 16 roku życia, lecz w tej sferze istnieje kilka wyjątków.

Kiedy młodsze dziecko, które nie ukończyło 16 lat, może podjąć się pracy i zostać zatrudnionym? Przede wszystkim, jeżeli okoliczności związane z jego obowiązkiem szkolnym na to pozwalają, zwłaszcza zaś gdy:

młodociany nie ukończył gimnazjum i zamiast tego chciałby uczyć się zawodu. Taka sytuacja jest jednak obwarowana wieloma wymogami. Pracę może podjąć jedynie na wniosek rodziców (przedstawiciela ustawowego) i wyłącznie w formie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W tym celu należy uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskać zezwolenie od dyrektora gimnazjum, w okolicy którego mieszka na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą;
młodociany ukończył gimnazjum, lecz nie ma ukończonych 16 lat – w takim wypadku pracodawca może z nim zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu) w formie nauki zawodu;
jeżeli młodociany nie ma jeszcze 16 lat a do tego nie ukończył gimnazjum, również można zawrzeć taką umowę mającą przyuczyć dziecko do określonej pracy.6

W każdym z tych przypadków konieczne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby oraz przedstawienie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1 Art. 191 ust. 1 i ust.3 Kodeksu pracy
2 Art. 192 Kodeksu pracy
3 Art. 192 § 3 Kodeksu pracy
4 Art. 200 (1) § 1 i § 2 Kodeksu pracy
5 Art. 203 § 3 Kodeksu pracy
6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak napisać CV nauczyciela?

W obecnych czasach nauczyciele, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów, muszą walczyć o zatrudnienie, chodzić na rozmowy rekrutacyjne, wysyłać podania o pracę itp. Mają oni do wyboru wiele państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych, jednak aby pokonać innych kandydatów muszą zainteresować pracodawcę m.in. profesjonalnymi dokumentami aplikacyjnymi.

Jak prowadzić dokumentację kadrową?

Każdy jeden przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ma ona formę akt osobowych, potocznie nazywana jest dokumentacją kadrową. Najczęściej jest ona sporządzana przez pracownika działu kadr, niekiedy w mniejszych firmach zajmuje się nią księgowość. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, postępowanie z dokumentacją kadrowa jest ściśle określone. Akta pracowników powinny być odpowiednio oznakowane, przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego nie będą miały dostępu osoby niepowołane.

Zobacz też

Muffinki pikantne – przepis

Szukasz niekonwencjonalnego dodatku do zupy-kremu? Chcesz poczęstować czymś smacznym osoby niejedzące słodyczy? A może po prostu uwielbiasz bazylię? Nieważna jest motywacja, ważne, że masz okazję przyrządzić zaskakujące, pyszne muffinki, przełamujące stereotypową opinię, że – jeśli babeczki, to tylko na słodko.

Dlaczego warto dostosować wózki i koszyki do rodzaju sklepu?

Dzisiaj prawie w każdym sklepie klient może liczyć na udogodnienia takie, jak koszyki i wózki sklepowe. Dzięki nim, znacznie...

Nabywamy system włosów

Jeżeli pragniemy stać się posiadaczami wysokiej jakości systemów włosów uzupełniających włosy przerzedzone na skutek przebytych chorób, uwarunkowań genetycznych, czy...

Może Cię zainteresuje: