Prawo Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

-

Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd jest szczególnym środkiem, stosowanym w sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka – to troska o małoletniego powinna być podstawą dla ingerencji sądu w strukturę rodziny.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić na uzasadniony wniosek np. jednego z rodziców. Sąd może orzec o tym przykładowo w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka, wyroku orzekającym rozwód czy też na skutek separacji faktycznej rodziców dziecka, gdy do sądu wpłynie stosowny wniosek. W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie orzeka (rozstrzyga) o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Należy jednak podkreślić, że sąd uwzględni porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka – zwłaszcza gdy rodzice dziecka nadal utrzymują ze sobą kontakt i chcą wspólnie podejmować ważne dla dziecka decyzje. Należy podkreślić, że orzeczenie dotyczące wyłącznie uregulowania kontaktów z dzieckiem nie jest zawsze związane z ograniczeniem czy też pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej zasadą jest, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. [1] W takim orzeczeniu sąd ma uprawnienie, po dokonaniu oceny wszystkich zebranych w sprawie dowodów, powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców – jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka – mogą one dotyczyć współdecydowania on ważnych dla dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili sądowi wspólnie opracowane porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Sąd podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie ograniczenia jednemu z rodziców (lub obojgu) władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. [2] Zagrożenie nie jest przy tym traktowane wyłącznie jako niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia dziecka czy jego prawidłowego rozwoju – bardzo często ma związek z zabezpieczeniem interesu majątkowego dziecka. Nienależyte wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie dziecka, niemożność poradzenia sobie z trudnościami życiowymi, defraudowanie majątku dziecka, alkoholizm w rodzinie dziecka, przemoc itp. stają się przyczyną podejmowania kroków przez sąd. Wniosek taki może złożyć przykładowo kurator sądowy powiadomiony o takiej konieczności przez pracowników opieki społecznej lub jeden z rodziców. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu – wówczas jedno z rodziców zapewne będzie zabiegało o pełną władzę rodzicielską, polegającą na tym, że to on wychowuje dziecko, mieszka z nim, opiekuje się nim, dążąc do tego, by drugiemu z rodziców władza ta została ograniczona, do np. uczestniczenia w utrzymaniu dziecka przez płacenie alimentów oraz prawo do widywania się z dzieckiem w ściśle określonych porach, decydowania o leczeniu dziecka itp.

Na skutek ograniczenia jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, rodzic nie mieszka z dzieckiem na co dzień, lecz nadal ma prawo do decydowania w zakresie ważnych dla dziecka spraw, jeżeli wynika to z orzeczenia sądu. Przykładowo, jak wynika to z orzecznictwa: „(…) na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka.” [3]

Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Wypowiedzcie się!

Źródła:

[1] Art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
[2] Art. 109§ 1 K.r.o.
[3] Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1971 r. III CZP 69/71; LexPolonica nr 314383

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Leki na potencje dla pań

Kobiece pożądanie jest niezwykle zmienne i zależne od fazy cyklu miesięcznego, nastroju, a także ogólnych relacji w związku. Czasami, mimo że kobieta chce się kochać ze swoim partnerem, nie uzyskuje odpowiedniego poziomu podniecenia. Wtedy z pomocą może przyjść żeńska wersja Viagry, czyli leku na kobiecą potencję.

Jak sadzić rośliny jednoroczne?

Rośliny jednoroczne to grupa roślin ozdobnych, która różni się od bylin oraz roślin dwuletnich tym, że jej okres wegetacyjny trwa tylko jeden sezon. Oznacza to przede wszystkim, że takie rośliny potrzebują zdecydowanie więcej naszej uwagi i zaangażowania. Pełny cykl takiej rośliny trwa od wiosny (kiedy zostaje posiana) przez lato (kiedy zakwita) aż do jesieni (kiedy umiera).

Zobacz też

Czy obligacje się opłacają?

Obligacje są to papiery dłużne, których zakup jest formą udzielania przez kupującego pożyczki podmiotowi je emitującemu. Jednocześnie emitent zobowiązuje się do wykupu danych obligacji w ustalonym terminie i po określonej cenie, a także zgadza się wypłacać w wyznaczonych okresach odsetki od sprzedanych obligacji, aż do momentu ich wykupienia. Obligacje dzielą się ze na krótkoterminowe (takie których okres wykupu nie jest dłuższy niż rok), średnioterminowe (okres wykupu od roku do 5 lat) i długookresowe (okres wykupu nastąpi po upływie 5 lat).

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Autos – sprawdzony dostawca wysokiej klasy części zamiennych do pojazdów użytkowych

W przypadku firm, które dysponują flotą pojazdów użytkowych, szybka dostawa części zamiennych jest na wagę złota. Właśnie dlatego warto...

Może Cię zainteresuje: