Prawo Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

-

W wyroku orzekającym rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa może zostać orzeczone zarówno ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, jak też jej pozbawienie czy zawieszenia oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem czy alimenty.

Postępowanie rozwodowe jest co do zasady procesem „kompleksowym”. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. [1] Zabezpieczenie może dotyczyć zarówno alimentów (na czas trwania postępowania rozwodowego), jak również tego, które z rodziców będzie w tym czasie sprawowało opiekę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron oraz czy i w jakim zakresie drugi rodzic będzie mógł utrzymywać z dziećmi kontakt. Wniosek o zabezpieczenie na czas trwania procesu należy uprawdopodobnić, wskazując przykładowo ryzyko uprowadzenia dziecka za granicę czy narażenia jego dobra w inny sposób.

Także gdy postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte zostało przez rodziców przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega ono z urzędu zawieszeniu. Wówczas o władzy rodzicielskiej lub kontaktach rodziców z dziećmi przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację orzeka sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Podjęcie zawieszonego postępowania (dotyczącego władzy rodzicielskiej lub kontaktów) przez sąd nastąpi, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach. [2]

Istnieje także możliwość wniesienia (tym razem odrębnie w postępowaniu nieprocesowym) wniosku o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej i o uregulowanie kontaktów z dzieckiem już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, zwłaszcza gdy w czasie trwania procesu o rozwód strony nie zgłaszały takich wniosków. Również, mimo określonego orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej, jakie zostało ustalone w wyroku rozwodowym, można wnosić o zmianę w odrębnym postępowaniu nieprocesowym, gdy nastąpiła zmiana sytuacji dziecka czy też zaistniały inne ważne powody.

Najczęściej w wyroku rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej na podstawie art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten znajduje zastosowanie, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu i sąd może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. W związku z powyższym, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka i szczegółowo wymieniając te uprawnienia. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli w czasie trwania rozprawy rozwodowej (lub innego postępowania dotyczącego uregulowania stosunków miedzy rodzicami i dziećmi i władzy rodzicielskiej) przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. [3]

Ponadto, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 września 1978 r. (III CRN 158/78; LexPolonica nr 321513) „(…) powierzenie na podstawie art. 107 kro wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z określonym ograniczeniem tej władzy drugiego, nie wyłącza zgodnie z art. 109 kro możliwości zobowiązania także tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, do określonego postępowania i kontroli wydanych w tym zakresie zarządzeń (art. 109 § 2 pkt 1 kro), jeżeli takie zarządzenia okażą się ze względu na zagrożenie dobra dziecka niezbędne”.

Konsekwencją ustalenia w wyroku rozwodowym wzajemnych relacji i praw rodziców w stosunku do ich małoletnich dzieci może być sytuacja, w której „(…) na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”. [4]

Jakie jest Wasze zdanie na temat przyznawania praw rodzicielskich po rozwodzie? Czekamy na Wasze opinie !

Źródła:

[1] Art. 445 (1) § 1 K.p.c.
[2] Art. 445 (2) § 2 K.p.c.
[3] Art. 107 § 2 K.r.o.
[4] Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1971 r. III CZP 69/71; LexPolonica nr 314383

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co robić, gdy związek się rozpada?

Czasami kryzys w związku może spowodować, że znajdzie się on na krawędzi rozpadu. Zwykle w takiej sytuacji para chce zrobić wszystko, żeby ratować relację. Nie zawsze jednak jest to jedyne najlepsze rozwiązanie. Co zatem robić w momencie, kiedy związek się rozpada?

Zupa krem czosnkowa – przepis

Czosnek ceniono od zawsze, czyli odkąd odkryto jego właściwości przywracające siłę i zdrowie. W wielu regionach świata nie wyobraża się bez niego potraw warzywnych czy mięsnych, zup i sosów. Stanowi bazę wielu dań azjatyckich i regionalnych, dzięki którym wraca do łask w całej Europie i Ameryce.

Zobacz też

Jak dobrać kolor ścian?

Jeśli nasze mieszkanie jest gotowe do malowania pozostaje nam już tylko wybór odpowiedniego rodzaju farby oraz dobór idealnego koloru. Niestety nie jest to prosta decyzja, gdyż na rynku mamy szeroki wybór emulsji i jeszcze większą ilość możliwych odcieni.

Jak dobrać buty narciarskie dla dziecka? 5 rad

Przygotowania do nowego sezonu narciarskiego czas zacząć. Dzieci uwielbiają zabawę na stoku i szybko nabywają nowych umiejętności. Jednym z...

Jak udekorować swój dom na Święta? 5 pomysłów

Z całą pewnością różnego rodzaju dekoracje są jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnych za tworzenie świątecznej atmosfery w każdym domu...

Może Cię zainteresuje: