Prawo Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej -...

Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej – kiedy zgłosić nieprawidłowości i jak odzyskać pieniądze?

-

Innym typem umowy jest umowa o roboty budowlane, która nie jest tym samym co wykonanie usługi budowlanej, gdyż umowa o roboty budowlane polega na oddaniu przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej (budowa obiektu). Z kolei prace wykończeniowe i remontowe podlegają reżimowi umów o dzieło, w których przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dziełem może być wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, położenie paneli, montaż drzwi, malowanie ścian itp. Usługa budowlana w znaczeniu dzieła dotyczy wykonania jakiegoś elementu wnętrza (kominka, łazienki), montażu drzwi czy stolarki okiennej. Zgodnie z art. 627 (1) Kodeksu cywilnego, do umowy zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Oznacza to, że konsument ma prawo do korzystania ze szczególnej ochrony w sytuacji, gdy korzysta z usług firmy budowlanej. W związku z powyższym – ma prawo do reklamowania wykonanej wadliwie usługi na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą budowlano-remontową.

Zgłaszanie wadliwości wykonania dzieła konsument powinien dokonać w chwili, gdy zauważy nieprawidłowości w jego wykonywaniu – wówczas konsument powinien wezwać wykonawcę dzieła do zmiany sposobu wykonywania usługi. Postępowanie „reklamacyjne” w takim wypadku wygląda następująco:
1. wysłanie do wykonawcy wezwania, w którym wskazuje się sposób wykonywania ustalony przed rozpoczęciem prac (powołanie się na treść umowy) i wyznacza się termin na dokonanie zmiany;
2. po bezskutecznym upływie terminu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo powierzenie wykonania pozostałych prac innej firmie na koszt poprzedniego wykonawcy. [1]

Po zakończeniu wykonywania dzieła wykonawca usług odpowiada za ujawnione w ciągu 2 lat od daty wykonania wady tego dzieła, które to wady konsument musi sprecyzować w piśmie kierowanym do wykonawcy tych usług. Konsument musi jednakże pamiętać, że wady dzieła należy zgłaszać niezwłocznie od chwili ich wykrycia, gdyż utrata uprawnień z tytułu wadliwości dzieła (odpowiednio: niezgodności towaru z umową) oznacza niemożność skutecznego dochodzenia od wykonawcy ich nieodpłatnego usunięcia. W piśmie, jakie należy skierować do wykonawcy dzieła, konsument powinien:

1. wskazać, że posiada ważne uprawnienie do żądania od wykonawcy usunięcia wad dzieła. [2] Oznacza to, że niezwłocznie po wykryciu wady zawiadomił o niej wykonawcę, który jest przedsiębiorcą;
2. wyznaczyć w treści pisma termin na usunięcie wad z ich wskazaniem sposobu ich usunięcia. W tym wypadku konieczne jest (dla celów dowodowych) sporządzenie dokumentacji fotograficznej usterek oraz zachowania kopii i oryginałów zawiadomień oraz pism, jakie strony kierowały do siebie w czasie ustalania sposobu i zasad usunięcia wad dzieła.

Jeżeli wykonawca we wskazanym przez konsumenta rozsądnym terminie nie usunie wad dzieła, konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lecz tylko wówczas, jeżeli wada ma charakter istotny – uniemożliwia korzystanie z dzieła w sposób prawidłowy. W przypadku wad nieistotnych – inny odcień farby, lekko zmieniony układ płytek –  konsument może żądać od wykonawcy obniżenia ceny za wykonanie usługi. Te żądania (zwłaszcza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy) należy koniecznie przedstawić na piśmie, dla potrzeb dowodowych.

Poza powyższymi uprawnieniami konsument (a także osoba nie będąca konsumentem) może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. Odszkodowanie nie jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie konsumentowi, lecz żądanie odszkodowania wymaga wykazania, że firma wykonująca usługi budowlane ze swojej winy (winy pracowników) wyrządziła szkodę zamawiającemu dzieło.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wyrządzenie szkody oznacza, że zamawiający dzieło poniósł stratę w wyniku chociażby uszkodzenia w czasie wykonywania prac innych elementów budynku. Koszt naprawy uszkodzonego elementu jest stratą, której wyrównania możemy dochodzić wnosząc powództwo o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Czy walczyliście kiedyś o odszkodowanie z firmą budowlaną? Udało się odzyskać pieniądze? Czekamy na Wasze komentarze!

Źródła:

[1] Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego
[2] Art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Czy warto wybaczyć skok w bok?

Zdrada może mieć różny charakter. Czasem jest klasycznym trójkątem, a więc wiąże się z uczuciowym zaangażowaniem w relację z innym partnerem, a czasem bywa to po prostu skok w bok. Czy w przypadku tego drugiego rodzaju niewierności łatwiej jest wybaczyć i czy powinno się to robić?

Agorafobia – przyczyny, objawy

Agorafobia, czyli lęk przed otwartą przestrzenią, jest nie tak rzadkim zaburzeniem, jakby się mogło wydawać. Cierpi na nią około 3,5% mężczyzn, oraz prawie 7% kobiet. Jak rozpoznać objawy agorafobii?

Zobacz też

Pierwsza zupka dla niemowlaka – kiedy, przepis

Pierwsza zupka podana niemowlakowi jest dla jego mamy sporym przeżyciem, zwłaszcza gdy samodzielnie ją ugotowała. Jedzenie inne niż mleko jest oznaką, że dziecko nie jest już tak maleńkie. Nie należy jednak się z tym śpieszyć, ale też niepotrzebnie opóźniać.

Zegarki do 600 zł na prezent dla taty, chłopaka czy męża

Zegarek to jeden z najczęściej wybieranych prezentów świątecznych dla mężczyzn. Dobrej jakości czasomierz może służyć latami i stanowić ponadczasowy...

Bluza męska – jak poprawić jej casualowy styl

Bluza to uniwersalna część garderoby, która zależnie od kroju i doboru dodatków może spełniać różne funkcje w codziennej, męskiej...

Może Cię zainteresuje: