Prawo Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej -...

Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej – kiedy zgłosić nieprawidłowości i jak odzyskać pieniądze?

-

Innym typem umowy jest umowa o roboty budowlane, która nie jest tym samym co wykonanie usługi budowlanej, gdyż umowa o roboty budowlane polega na oddaniu przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej (budowa obiektu). Z kolei prace wykończeniowe i remontowe podlegają reżimowi umów o dzieło, w których przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dziełem może być wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, położenie paneli, montaż drzwi, malowanie ścian itp. Usługa budowlana w znaczeniu dzieła dotyczy wykonania jakiegoś elementu wnętrza (kominka, łazienki), montażu drzwi czy stolarki okiennej. Zgodnie z art. 627 (1) Kodeksu cywilnego, do umowy zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Oznacza to, że konsument ma prawo do korzystania ze szczególnej ochrony w sytuacji, gdy korzysta z usług firmy budowlanej. W związku z powyższym – ma prawo do reklamowania wykonanej wadliwie usługi na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą budowlano-remontową.

Zgłaszanie wadliwości wykonania dzieła konsument powinien dokonać w chwili, gdy zauważy nieprawidłowości w jego wykonywaniu – wówczas konsument powinien wezwać wykonawcę dzieła do zmiany sposobu wykonywania usługi. Postępowanie „reklamacyjne” w takim wypadku wygląda następująco:
1. wysłanie do wykonawcy wezwania, w którym wskazuje się sposób wykonywania ustalony przed rozpoczęciem prac (powołanie się na treść umowy) i wyznacza się termin na dokonanie zmiany;
2. po bezskutecznym upływie terminu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo powierzenie wykonania pozostałych prac innej firmie na koszt poprzedniego wykonawcy. [1]

Po zakończeniu wykonywania dzieła wykonawca usług odpowiada za ujawnione w ciągu 2 lat od daty wykonania wady tego dzieła, które to wady konsument musi sprecyzować w piśmie kierowanym do wykonawcy tych usług. Konsument musi jednakże pamiętać, że wady dzieła należy zgłaszać niezwłocznie od chwili ich wykrycia, gdyż utrata uprawnień z tytułu wadliwości dzieła (odpowiednio: niezgodności towaru z umową) oznacza niemożność skutecznego dochodzenia od wykonawcy ich nieodpłatnego usunięcia. W piśmie, jakie należy skierować do wykonawcy dzieła, konsument powinien:

1. wskazać, że posiada ważne uprawnienie do żądania od wykonawcy usunięcia wad dzieła. [2] Oznacza to, że niezwłocznie po wykryciu wady zawiadomił o niej wykonawcę, który jest przedsiębiorcą;
2. wyznaczyć w treści pisma termin na usunięcie wad z ich wskazaniem sposobu ich usunięcia. W tym wypadku konieczne jest (dla celów dowodowych) sporządzenie dokumentacji fotograficznej usterek oraz zachowania kopii i oryginałów zawiadomień oraz pism, jakie strony kierowały do siebie w czasie ustalania sposobu i zasad usunięcia wad dzieła.

Jeżeli wykonawca we wskazanym przez konsumenta rozsądnym terminie nie usunie wad dzieła, konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lecz tylko wówczas, jeżeli wada ma charakter istotny – uniemożliwia korzystanie z dzieła w sposób prawidłowy. W przypadku wad nieistotnych – inny odcień farby, lekko zmieniony układ płytek –  konsument może żądać od wykonawcy obniżenia ceny za wykonanie usługi. Te żądania (zwłaszcza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy) należy koniecznie przedstawić na piśmie, dla potrzeb dowodowych.

Poza powyższymi uprawnieniami konsument (a także osoba nie będąca konsumentem) może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. Odszkodowanie nie jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie konsumentowi, lecz żądanie odszkodowania wymaga wykazania, że firma wykonująca usługi budowlane ze swojej winy (winy pracowników) wyrządziła szkodę zamawiającemu dzieło.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wyrządzenie szkody oznacza, że zamawiający dzieło poniósł stratę w wyniku chociażby uszkodzenia w czasie wykonywania prac innych elementów budynku. Koszt naprawy uszkodzonego elementu jest stratą, której wyrównania możemy dochodzić wnosząc powództwo o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Czy walczyliście kiedyś o odszkodowanie z firmą budowlaną? Udało się odzyskać pieniądze? Czekamy na Wasze komentarze!

Źródła:

[1] Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego
[2] Art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Rosliny trujące dla kota – objawy zatrucia

Koty są zwierzętami bardzo wrażliwymi na toksyny, które znajdują się w wielu popularnych roślinach. Nie zawsze kontakt z potencjalnie szkodliwą rośliną kończy się poważnymi schorzeniami. Wrażliwość kotów na daną toksynę jest różna u różnych osobników. Jeśli jednak mamy w domu kota, lepiej zapobiegawczo zrezygnować z trzymania w domu szkodliwych dla niego roślin.

Jaka fryzura na studniówkę?

Do balu maturalnego jeszcze czas. Warto jednak wcześniej zaplanować fryzurę na to jedyne w swoim rodzaju święto. Na studniówkę można tradycyjnie upiąć włosy w koka. Jest to fryzura tradycyjna. Jeśli nie chce się wyglądać jak reszta dziewczyn z balu, lepiej wysilić nieco wyobraźnię i stworzyć ciekawsze uczesanie. Z jednej strony są do wyboru modne fryzury z tego sezonu, z drugiej jest to okazja, żeby uczesać się oryginalnie.

Zobacz też

Skubaniec – przepis

Cóż to jest skubaniec? - zapytają miłośnicy słodkości w niektórych rejonach kraju. Otóż nic innego jak bardzo popularny pleśniak.

Pomysł na wakacje. Busem na Bałkany

Rok 2020 postawił pod dużym znakiem zapytania większość naszych planów wakacyjnych. Zamknięte granice, wstrzymane połączenia lotnicze i niepewność, która...

Zegarek – uniwersalne akcesorium

Zegarki znane są już od wielu wieków i towarzyszą człowiekowi każdego dnia - czy to wisząc na ścianie, czy...

Może Cię zainteresuje: