Prawo Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego...

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – porady

-

Uzyskanie pozwolenia na budowę oznaczało poniesienie pewnych kosztów, zaś nabywca może nie być zainteresowany zmianą projektu czy formalnościami związanymi z uzyskaniem takiego pozwolenia. Prawo budowlane przewiduje cesję decyzji administracyjnej na inny podmiot.

Uprawnienia wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczą nieruchomości, nie zaś konkretnej osoby, na rzecz której decyzja ta została wydana. W postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę osoba ubiegająca się o jego wydanie musi przedstawić tytuł prawny do nieruchomości; najczęściej jest nim prawo własności nieruchomości. Adresat decyzji o pozwoleniu na budowę może jednak przenieść ją na inny podmiot zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 40 ustawy Prawo budowlane. Przeniesienie pozwolenia na budowę następuje w drodze wydania przez organ administracyjny decyzji. Zgodnie z twierdzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego:

„(…) decyzja ta może być wydana na żądanie dotychczasowego inwestora bądź na żądanie osoby zamierzającej we własnym imieniu realizować wcześniej wydane pozwolenie na budowę. Trzeba też uwzględnić to, że przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 40 pr.bud. w sytuacji, gdy jej adresatem było kilku inwestorów lub gdy ma być ona przeniesiona na rzecz kilku osób, dopuszczalne jest wyłącznie w jednym postępowaniu administracyjnym z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów, którzy są jego stronami w rozumieniu art. 28 k.p.a.” [1]

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot może odnosić się tylko do ostatecznej decyzji administracyjnej, czyli takiej, od której nie przysługuje skarga czy zażalenie do innego organu. W takiej sytuacji, gdy inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, może zażądać od organu, który udzielił mu pozwolenia, aby ten przeniósł decyzję na inny podmiot. Organ, który wydał pozwolenie na budowę, nie może odmówić – jest obowiązany do przeniesienia decyzji na rzecz innego adresata. Jednym z koniecznych warunków jest uzyskanie zgody podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana na jej przeniesienie.

Zgodnie z wykładnią prawa zastosowaną w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „(…) zgoda na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozumiana tylko jako element stanu faktycznego. Zgoda taka jest bowiem z punktu widzenia jurydycznego jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez złożenie stosownego oświadczenia. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.” [2] Jako oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zgodna taka nie ma żadnej zastrzeżonej formy prawnej, choć najczęściej składa się ją w formie pisemnego oświadczenia, które można odwołać.

Kolejnym niezbędnym warunkiem dla przeniesienia pozwolenia na budowę jest przyjęcie przez „nowego” adresata wszystkich warunków zawartych w tej decyzji oraz złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. [3]

Podobnej cesji decyzji administracyjnej można dokonać w odniesieniu do pozwolenia o wznowienie robót budowlanych. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. [4]

A co w sytuacji, gdy nowy właściciel nieruchomości chciałby zmienić zakres decyzji o pozwoleniu na budowę, które uzyskał jego poprzednik? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że skoro nowy właściciel nieruchomości wystąpił o przeniesienie decyzji z jednoczesną prośbą, przykładowo o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku, to należy uznać, że nie wyraził woli przyjęcia wszystkich warunków pozwolenia na budowę budynku, która nie przewidywała przeznaczenia jego części na część handlową. Czy w takiej sytuacji nowy inwestor musi starać się o wydanie nowego pozwolenia? Niekoniecznie, gdyż prawo budowlane przewiduje możliwość zmiany w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz jest to możliwe dopiero po przeniesieniu jej na nowego adresata, zatem po wyrażeniu jego zgody. Następnym krokiem będzie wniosek nowego właściciela nieruchomości o zmianę sposobu użytkowania części budynku w odrębnym postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 70 Prawa budowlanego. [5]

Czy macie doświadczenie z przenoszeniem pozwolenia na budowę? Czy trudno było załatwić formalności? Czekamy na Wasze opinie!

Źródła:

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2001 r., II SA/Kr 76/98 ; LexPolonica nr 358291, por. też wyrok NSA z 18 czerwca 1996 r., SA/Bk 1182/95, LexPolonica nr 352965.
[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. II OSK 1042/2006 LexPolonica nr 2573793.
[3] Art. 40 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane.
[4] Art. 40 ust. 2, 3 Ustawy Prawo budowlane.
[5] Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2003 r. IV SA 909/2001; IV SA 910/2001; LexPolonica nr 2299598.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak oszczędzać na paliwie?

Jest kilka alternatyw dla stresu, jaki przeżywamy podczas wizyty na stacji benzynowej. Należy dobrze przyjrzeć się swoim czterem kółkom. Paliwo kosztuje nas coraz więcej. Jak zaoszczędzić na jego użytkowaniu?

Migdałki u dzieci – objawy, leczenie

Migdałki są tworem w gardłach wyłapującymi zarazki z wdychanego powietrza. Ich rola jest więc niezwykle ważna, gdyż jak element układu odpornościowego ochraniają organizm. Niestety dość często migdałki również chorują.

Zobacz też

Brak płynności finansowej przedsiębiorstwa – co zrobić?

Brak płynności finansowej w przedsiębiorstwie stanowi bardzo często początek znaczących kłopotów finansowych w przedsiębiorstwie, których efektem może być bankructwo i upadłość firmy. Małe przedsiębiorstwa często bankrutują z powodu słabej kondycji finansowej oraz braku środków pieniężnych. W związku z tym powstaje pytanie: co zrobić, gdy firmie brakuje płynności finansowej?

Jak dobrać buty narciarskie dla dziecka? 5 rad

Przygotowania do nowego sezonu narciarskiego czas zacząć. Dzieci uwielbiają zabawę na stoku i szybko nabywają nowych umiejętności. Jednym z...

Jak udekorować swój dom na Święta? 5 pomysłów

Z całą pewnością różnego rodzaju dekoracje są jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnych za tworzenie świątecznej atmosfery w każdym domu...

Może Cię zainteresuje: