Prawo Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa – na czym polega?

-

Największe zmiany dotyczą zmian w czasie pracy i harmonogramie pracy oraz w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony. Dotychczasowa (i nadal obowiązująca!) ustawa prawo pracy reguluje zawieranie umów na czas określony dużo bardziej restrykcyjnie. Według kodeksu pracy jeżeli pracownik z jednym pracodawcą zawierał już 2 umowy o racę na czas określony na następujące po sobie okresy (nawet z przerwą trwającą do 1 miesiąca pomiędzy rozwiązaniem pierwszej umowy o pracę a zawarciem drugiej z tym samym pracodawcą). Zawracie już kolejnej umowy (trzeciej) o pracę na czas określony czy przedłużenie poprzedniej jest traktowane jako zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony (1). Nie są istotne postanowienia samej umowy, gdyż ustawa wyraźnie określa skutki zawarcia trzeciej umowy na czas określony. Przepis ten nie obowiązuje w sytuacji, gdy osoba przyjmowana jest w celu zastępstwa innego pracownika na tym stanowisku, np. który z powodu urlopu macierzyńskiego nie świadczy pracy w tym momencie. Także prace dorywcze i sezonowe nie są brane pod uwagę w tych przepisach – wynikają one ze specyfiki wykonywania tylko w określonym czasie. Jakie zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa antykryzysowa?

Przede wszystkim ochrona pewności zatrudnienia zdaje się czasowo ustępować możliwości zatrudnienia – pracodawca w czasie kryzysu nie chce decydować się czy zostać ustawowo zobligowany do zawarcia umowy na czas nieokreślony z pracownikiem i wolałby zatrudnić w jego miejsce innego na określony okres czasu, pracownik zaś powinien mieć szanse na uzyskanie pracy i dochodu, nawet jeżeli umowa będzie przedłużana i nie zostanie zawarta na czas nieokreślony. Pozostawiam ocenie czytelników, czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest dla pracownika korzystne, faktem jest jednak, że na podstawie czasowych przepisów:

– Czas zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie oceniany z punktu widzenia „ilości” zawartych między tymi samymi stronami umów (zatem przy trzeciej umowie i trzecim przedłużeniu nie znajdą tymczasem zastosowania przepisy kodeksu pracy)

– Tym samym z „ilości” umów ustawa antykryzysowa przesuwa akcent na czas ich trwania liczony łącznie – jeżeli umowy były zwierane między tymi sami stronami na czas okresowy i łączny okres zatrudnienia pracownika przekracza 24 miesiące – Kolejna umowa musi zostać zawarta już na czas nieokresowy. Liczenie tego okresu należy rozpocząć od 22 sierpnia 2009 roku.

– Poza tym przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami zawieranymi na czas określony wydłużają się do 3 miesięcy (kolejna umowa, to taka, która została zawarta w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniej) (2)

Takie uregulowanie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych którzy mają kłopoty finansowe wynikające z sytuacji na rynku.

Na podstawie ustawy antykryzysowej pracownik może również modyfikować swój czas pracy w indywidualny sposób lub na polecenie pracodawcy – dotyczy to wszystkich przedsiębiorców:

– Pracodawca może przewidzieć dla pracownika indywidualny rozkład czasu pracy (różne godziny zakończenia i rozpoczęcia pracy) nawet w ciągu tej samej doby – nie będzie to traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych, ale nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku (3).

– Poza tym pracownik, który opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 14 lat (lub chorą matką, bratem, mężem itp.) może napisać wniosek do pracodawcy o ustalenie w jego przypadku takiego indywidualnego planu pracy (4)

– Niekorzystną zmianą jest to, że pracodawca „w przejściowych kłopotach finansowych” może zgodnie z prawem obniżyć pracownikowi (bez jego zgody) wymiar czasu pracy na okres maksymalnie pół roku i do wymiaru odpowiadającego połowie etatu. Oznacza to, że obniżeniu ulegnie także wynagrodzenie pracownika. Nie każdy pracodawca może tak postąpić.

– Poza tym pracodawcy w „kłopotach finansowych” mogą zarządzić tzw. urlopy postojowe, w których pracownicy nie pracują, lecz czekają w gotowości na podjęcie pracy w każdej chwili. Taki stan może łącznie trwać przez pół roku. W tym czasie pracownicy otrzymają wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia (czyli 1276 zł).

Źródła:
1) Art. 25 (1) § 1 kodeksu pracy
2) Art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).
3) Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
4) Art. 11 ust. 1 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Czy uważacie, że ustawa kryzysowa wpłynęła korzystnie na sytuację pracowników podczas kryzysu?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak uratować związek po zdradzie?

Wiele par pomimo zdrady jednego z partnerów nadal chce być razem. Po takim traumatycznym doświadczeniu nie jest to jednak takie proste, ponieważ utrzymanie związku wymaga podjęcia walki. Przy dobrej woli obu stron walka ta może jednak zostać wygrana. Jak zatem ratować związek po zdradzie?

Uznanie ojcostwa dziecka

Z pozoru prosta sprawa, jaką jest ojcostwo, okazuje się nierzadko niezwykle rozległym problemem na gruncie prawnym. Dlatego ustawodawca uregulował wiele kwestii z tym związanych, wprowadzając m.in. domniemanie ojcostwa. Jak się ustala ojcostwo dziecka? Czy można mu zaprzeczyć?

Zobacz też

Zapalenie węzłów chłonnych – leczenie, badania

Warunkiem skutecznego i bezpiecznego leczenia zapalenia węzłów chłonnych jest prawidłowe rozpoznanie choroby, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika etiologicznego, który wywołał chorobę.

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Jak rozmawiać o zaburzeniach osobowości z bliskimi: jak uniknąć stigmatyzacji i jak zbudować zrozumienie dla problemów emocjonalnych

Zaburzenia osobowości są jednym z najtrudniejszych do zrozumienia problemów emocjonalnych. Chociaż nie są one rzadkie, wiele osób nadal nie...

Może Cię zainteresuje: