Co zrobić aby otrzymać odszkodowanie?

Jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu odszkodowania, należy odpowiednio przygotować się do likwidacji szkody. W tym celu kradzież samochodu należy zgłosić na policję, a następnie dokonać wyrejestrowania pojazdu, gdyż wypłata odszkodowania może być uzależniona od przeniesienia własności pojazdu po wyrejestrowaniu na ubezpieczyciela.

Do wyrejestrowania samochodu potrzebne jest złożenie podania na właściwym formularzu, do którego należy dołączyć:
– dowód rejestracyjny pojazdu;
– kartę pojazdu, o ile została wydana;
– odpowiednie oświadczenie;
– zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży auta wydane przez właściwy organ policji.

Po wyrejestrowaniu samochodu do ubezpieczyciela przekazuje się:
– dowód rejestracyjny z adnotacją urzędu o wyrejestrowaniu samochodu;
– dokument tożsamości;
– zaświadczenie z policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży;
– kartę pojazdu;
– wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu, jakie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Lista dokumentów i przedmiotów, które w przypadku kradzieży należy przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu, wskazuje również na to, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Warunkiem jest bowiem zwrot kluczyków i dowodu rejestracyjnego (wymóg ten nie ma zastosowania, gdy do kradzieży doszło w wyniku użycia przemocy lub groźby jej użycia).

Kiedy i w jakiej formie wypłacane jest odszkodowanie za kradzież samochodu?

Po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania, które wypłacane jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia.

Jakie są Wasze doświadczenia z odzyskiwaniem pieniędzy z ubezpieczenia? Czekamy na Wasze opinie!

Źródło:
1. Ubezpieczenie samochodu, dostępny w Internecie: motofinanse.pl/.
2. Pieniądze na samochód, jakieubezpieczenie.pl, dostępny w Internecie: jakieubezpieczenie.pl/likwidacja-szkody-po-kradziezy-samochodu.html.
3. Kradzież samochodu? Teraz możesz spać spokojnie, komunikacyjne.ubezpieczenie.com.pl, dostępny w Internecie: www.komunikacyjne.ubezpieczenie.com.pl/kradziez_samochodu_teraz_mozesz_spac_spokojnie/47,9522,1.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here