Emerytury Co to jest renta strukturalna?

Co to jest renta strukturalna?

-

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa celem przyznawania rent strukturalnych ma być  przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze.

Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo ma ukończone 60 lat, lecz nie osiągnął 65 lat, jeżeli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną;

3) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania;

4) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;

5) przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 ha.

Prawo do renty strukturalnej nie przysługuje rolnikowi, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo który jest objęty innym niż rolnicze ubezpieczeniem społecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym. Renta strukturalna wypłacana jest w wysokości 1,5 x najniższa emerytura. Obecnie jej wysokość wynosi 1013 zł miesięcznie ale może zostać zwiększona o 676 zł, jako dodatek na małżonka oraz o 102 zł, jeżeli rolnik przekaże gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40. roku życia. Rolnicy którzy spełniają ustawowe warunki muszą złożyć do KRUS stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i czekać na decyzję tego organu.

Czy ktoś z Was pobiera rentę strukturalną? Jak wyglądały procedury, czy ciężko było ją otrzymać?

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Informacje na etykiecie produktu

Umiejętność rozszyfrowania informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych jest niezwykle cenną sztuką, dzięki której w sposób realny możemy kontrolować jakość spożywanych produktów.

Konflikt serologiczny – co to jest, kiedy zachodzi, skutki

Oprócz czterech grup krwi (A, B, AB, 0) wyróżnia się również podgrupy. Wśród nich znajduje się czynnik Rh. To właśnie ten czynnik jest sprawcą konfliktowych zestawień.

Zobacz też

Upięcie na krótkich włosach – Videoporada

Wreszcie mamy przykład stylizacji dla Pań o krótkich włosach. Gładkie upięcie na jednej stronie. Stylizacja prosta, ale jakże efektowna.

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Autos – sprawdzony dostawca wysokiej klasy części zamiennych do pojazdów użytkowych

W przypadku firm, które dysponują flotą pojazdów użytkowych, szybka dostawa części zamiennych jest na wagę złota. Właśnie dlatego warto...

Może Cię zainteresuje: