Obowiązujące przepisy przewidują szereg możliwości nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. Osoby te mogą m.in. nabywać prawo do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek oraz emerytury dla nauczycieli akademickich.

Prawo do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek przysługuje nauczycielom, gdy mogą wykazać oni co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (składkowy i nieskładkowy), w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej albo co najmniej 25-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20-letni okres pracy w szkolnictwie specjalnym muszą oni ponadto wykazać iż rozwiązali  stosunek pracy.

Nauczyciele akademiccy mają prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na to czy pozostają nadal w stosunku pracy gdy:

– urodzili się przed 31 grudnia 1948 r.;

– przepracowali 30 lat  w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych.

Emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela mogą uzyskać również osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r., a przed dniem 1 stycznia 1969r., jeśli do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły co najmniej:

– 30 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć lub

– 25 – letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Osoby które spełnią powyższe warunki powinny wystąpić do ZUS ze  stosownym wnioskiem zawierającym niezbędne dokumenty, a także wykazać iż nie pozostają w stosunku pracy nauczycielskiej.

A czy Wy skorzystaliście z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here