Kiedy można inwestować samemu?

Specyfika inwestycji alternatywnych wiążę się z faktem, że przedmiotem są specyficzne aktywa, które wymagają sporego zasobu wiedzy fachowej. Taka sytuacja jest szczególnie widoczna w przypadku numizmatyki oraz filatelistyki. Osoby, które chciałyby się zaangażować w te sfery inwestycji alternatywnych nie muszą korzystać z inwestycji pośredników (o ile posiadają odpowiedni zasób wiedzy fachowej). Inny rodzaj inwestycji alternatywnych nie wymagający pomocy pośrednika to nabywanie kruszców a rynku pierwotnym. W przypadku zakupu sztabek lub monet bulionowych na rynku pierwotnym sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Nabycie kruszcu  z drugiej ręki sprawia, że pojawia się ryzyko związane z fałszerstwem. Ma ono większe znaczenie w przypadku sztabek – monety bulionowe są bezpieczniejsze ze względu na skomplikowane wzory wybite na awersie i rewersie.

Samodzielnie mogą również działać wprawni inwestorzy, którzy dysponują  wystarczającymi umiejętnościami, by prowadzić inwestycje surowcowe na światowych giełdach towarowych lub nabywać instrumenty określane jako surowcowe trackery (certyfikaty strukturyzowane). Niestety polski rynek towarowy wciąż nie daje możliwości zakupu kontraktów terminowych (futures) na surowce. Pewna alternatywę stanowią łatwo dostępne trackery, które są notowane również na warszawskim parkiecie. Są to specyficzne instrumenty, które odwzorowują cenę danego surowca w stosunku 1:1. Mogą one reagować na notowanie instrumentu bazowego (na przykład ropy naftowej) w taki sam sposób (wariant long – wzrost notowań instrumentu bazowego – wzrost ceny trackera) lub odwrotnie (wariant short – wzrost notowań instrumentu bazowego – spadek ceny trackera).

Czasem wybór brokera to konieczność …

Generalnie rzecz biorąc skorzystanie z usług brokera staje się konieczne w przypadku, gdy zostaje spełniony jeden z poniższych warunków:

– posiadacz nie ma czasu, by prowadzić inwestycje alternatywne lub wystarczającej wiedzy fachowej (przykład rynek sztuki);

– samodzielne nabycie przedmiotu inwestycji jest utrudnione ze względu na ograniczenia geograficzne i czasowe (przykład rynek win en primeur);

Osoby decydujące się na skorzystanie z oferty pośrednika finansowego  powinny zwrócić uwagę na kilka kwestii:

– wysokość opłat stałych za obsługę inwestycji;

– gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału lub minimalnej stopy zysku;

– wysokość prowizji od transakcji;

– konsekwencje związane z przedwczesnym wycofaniem środków (na przykład utrata całości lub części wypracowanych zysków).

A czy Wy inwestujecie przy pomocy brokera, czy zarządzacie funduszami sami?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here