Zyski niższe niż na rynku finansowym …

Powyższe stwierdzenie może się wydawać dziwne ze względu na aktualne realia gospodarcze. Trzeba jednak pamiętać, że okresach koniunktury zyski osiągane na rynku kapitałowych mogą być znaczne (zwłaszcza w przypadku instrumentów pochodnych oraz strukturyzowanych). Warto uwzględnić specyfikę obydwu rynków. Otóż rynek inwestycji alternatywnych wykazuje mniejsze wahania stopy zwrotu i jest bardziej stabilny ze względu na mniejszą płynność. Mimo określenia alternatywny realizuje on bardzo typowy wzorzec inwestowania, ponieważ za jego pośrednictwem nabywane są realne dobra, które można sprzedać lub wykorzystać w celach użytkowych. Można nawet stwierdzić, że na omawianym rynku najważniejsza rolę odgrywają kolekcjonerzy oraz konsumenci. Spekulacja stanowi natomiast domenę rynku finansowego, który prócz tradycyjnych instrumentów wypracował również derywaty oraz produkty strukturyzowane, które oferują znaczące zyski w zamian za podwyższony poziom ryzyka. Inwestycje prowadzone na giełdowym parkiecie nie mają wymiaru realnego, nawet w przypadku, gdy ich przedmiotem są instrumenty bazowe zaliczane do kategorii tak zwanych towarów (ang. commodities).

W co inwestować …

Sformułowanie jednoznacznych wskazań w przypadku inwestycji (niezależnie od ich charakteru) jest niemożliwe. Dlatego też podstawową rolę pełnią dane empiryczne, które wskazują na pewne scenariusze mogące się ziścić w przyszłości.
Poniższe zestawienie informuje jakie zyski oferują kruszce, które stanowią najbardziej popularny sposób na rozpoczęcie przygody z inwestycjami alternatywnymi:

srebro (I kwartał 2012 roku) – kwartalna stopa zwrotu 16,15%;

złoto (I kwartał 2012 roku) – kwartalna stopa zwrotu 6,17%;

platyna (I kwartał 2012 roku) kwartalna stopa zwrotu 16,75%.

Czy Wam udało się osiągnąć zysk na inwestycjach alternatywnych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here