Konta bankowe Zajęcie komornicze konta walutowego

Zajęcie komornicze konta walutowego

-

Kiedy spodziewać się komornika?

Egzekucja komornicza nie może się rozpocząć bez tak zwanego tytułu egzekucyjnego, a więc dokumentu stanowiącego jej podstawę. Za wspomniany tytuł egzekucyjny może posłużyć na przykład wyrok sądu (prawomocny bądź zaopatrzony w klauzulę natychmiastowej wykonalności), ugoda sądowa albo akt notarialny poświadczający stosowne zobowiązanie. Istotnym elementem jest klauzula wykonalności reprezentowana przez pieczęć umieszczoną na odwrocie dokumentu. Stanowi ona tytuł wykonawczy niezbędny do egzekucji z majątku dłużnika. Jest on wydawany przez sąd w postępowaniu niejawnym, które odznacza się bardzo szybkim przebiegiem. Wspomniany tytuł wykonawczy może występować w wariancie prostym (skutecznym przeciwko dłużnikowi) oraz rozszerzonym (który dotyczy również osób trzecich).

Wybrany przez wierzyciela komornik rozpoczyna swą działalność po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Dokument ten wyznacza zakres kompetencji komornika, który otrzymuje dokładne dyspozycji co do sposobu egzekucji (z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego itp.) oraz wysokości oczekiwanego świadczenia. Do obowiązku komornika należy doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wraz z treścią tytułu wykonawczego oraz adnotacją o sposobie odzyskania wierzytelności. W tym momencie dłużnik dysponuje ostatnia szansą dobrowolnego uregulowania zobowiązania. W takiej sytuacji może on skontaktować się z wierzycielem w celu uzgodnienia warunków spłaty albo złożyć na ręce komornika wiarygodne oświadczenie o uregulowaniu zobowiązania. Pieniądze lub inne rzeczy należne z tytułu egzekucji mogą być złożone na ręce komornika jeżeli wierzyciel wyraża taką wolę.

W sytuacji gdy dłużnik nie wykorzysta prawa do dobrowolnej spłaty, komornik rozpoczyna przejmowanie składników majątku podlegających egzekucji. Warto wiedzieć, że nie wszystkie składniki majątku dłużnika mogą posłużyć do zaspokojenia wierzyciela. Dokładne uregulowania w zakresie tej kwestii znajdują się w art. 829-834 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Konto częściowo chronione …

Okazuje się, że szczegółowych uregulowań odnośnie egzekucji rachunków bankowych należy poszukiwać w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 prawo bankowe. Mianowicie art. 54 stanowi, że środki pieniężne, które zostały zgromadzone na omawianym koncie polegają ograniczonej egzekucji. Limit stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że komornik nie może zająć kwoty mniejszej niż 10760,25 zł (dane za I kwartał 2012). Warto pamiętać, że ewentualnej egzekucji podlega cała kwota znajdująca się na koncie bankowym, a nie nadwyżka ponad wspomniany limit. Środki wyrażone w walutach obcych ulegają przeliczeniu wedle średniego kursu NBP na dzień poprzedzający przekazanie wierzycielowi należności.

Jesteście dłużnikami? Spodziewacie się egzekucji komorniczej? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak wymienić świecę w samochodzie?

W lecie, gdy jest ciepło i sucho, mało kto pamięta o jakiejkolwiek obsłudze układu zapłonowego swojego auta. Z reguły problemy zaczynają się pojawiać wraz z jesiennymi bądź wiosennymi deszczami, a szczególnie nasilają się zimą.

Trądzik – zapobieganie

Uciążliwa przypadłość nastolatków w okresie dojrzewania, kobiet w czasie poprzedzającym menstruację, jak i wszystkich tych osób, które mają skórę z tendencją do trądziku.

Zobacz też

Reklamacja leku zakupionego przez pacjenta w aptece – informacje

Reklamacja leków może wydawać się kontrowersyjna, zwłaszcza w przypadku leków wydawanych wyłącznie na receptę. Z uwagi na szczególny charakter tych produktów należałoby rozważyć przyczyny uzasadniające reklamację, gdyż niektóre działania niepożądane, jakie zostały ujawnione na ulotce, nie stanowią przyczyny reklamacji.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: