Ubezpieczenia Jakie formalności należy załatwić po urodzeniu dziecka?

Jakie formalności należy załatwić po urodzeniu dziecka?

-

Formalności po urodzeniu dziecka:
– zgłoszenie narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, na tej podstawie przyznawany jest numer PESEL;
– zameldowanie dziecka;
– zgłoszenie w przychodni i wybór lekarza;
– zgłoszenie do ZUS-u (jeden z pracujących rodziców zgłasza w miejscu pracy);
– odebranie pieniędzy z ubezpieczenia, jeżeli dana firma ubezpieczeniowa oferuje jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (są nimi m.in. zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę) są zobowiązani zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zakład pracy ubezpieczonego zgłasza dziecko do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego po złożeniu oświadczenia woli pracownika. Należy to uczynić niezwłocznie.

Za członków rodziny uznaje się:

– dziecko własne;
– dziecko małżonka;
– dziecko przysposobione;
– wnuka;
– dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę;
– dziecko obce w ramach rodziny zastępczej;
– małżonka;
– wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za członków rodziny uznaje się dzieci, które nie ukończyły 18 lat, a jeżeli kontynuują kształcenie – do ukończenia 26 lat. Członkiem rodziny bez ograniczenia wieku są osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym, traktowanym na równi.

Jakie formularze są niezbędne?

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po urodzeniu konieczne są dokumenty:
ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego;
ZUS ZCZA – zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego.

Formularz można pobrać ze strony internetowej.

Czy napotkaliście jakieś problemy przy formalnościach związanych z urodzeniem dziecka? Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.

Źródło:
1. Formalności po urodzeniu dziecka, forum.styl.fm, dostępny w Internecie: forum.styl.fm/formalnosci-po-urodzeniu-dziecka.t72770.html.
2. Monika Moryń, Formalności związane z narodzeniem dziecka, planujemydziecko.pl, dostępny w Internecie: www.planujemydziecko.pl/index.php/Porod/Formalnosci-zwiazane-z-narodzeniem-dziecka.
3. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, dzieckowpodrozy.pl, dostępny w Internecie: www.dzieckowpodrozy.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-dziecka-przy-rodzicu-pracowniku-ubezpieczenie-dziecka-po-urodzeniu/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak tworzyć harmonogram szkolenia?

Harmonogram to jeden z najważniejszych elementów dokumentacji szkolenia. Jeśli zostanie on odpowiednio zaplanowany, uda się uniknąć wielu niepotrzebnych problemów oraz w efektywny sposób zarządzać elementami, które zostały w nim uwzględnione. Powinien uwzględnić zadania, zasoby oraz zależności pomiędzy nimi niezbędne do zrealizowania projektu.

Poprawa pomyłek w księdze wieczystej

Księga wieczysta jest rejestrem zawierającym informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. W odniesieniu do wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przyjmuje się rękojmię wiary publicznej, a więc domniemanie ich prawdziwości i zgodności ze stanem faktycznym. Istotne jest zatem, aby zapisy w księdze wieczystej były pozbawione błędów. Co jednak należy zrobić jeżeli wpis w księdze wieczystej zawiera błąd? Podajemy kluczowe wskazówki.

Zobacz też

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencje pacy tymczasowej zajmują się leasingiem personelu innym firmom, na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to popularne rozwiązanie, które w Polsce zostało uregulowane prawnie z datą wejścia w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2004 r. Zasady działania agencji pracy tymczasowej reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Fasolki wszystkich smaków

Harry Potter chyba już na zawsze na dobre zagościł w sercach osób dorosłych i dzieci. To książka, która już...

Wybierz oryginalną i piękną torebkę

Każda kobieta chce świetnie wyglądać w różnych okolicznościach. Zależy nam na niebanalnych stylizacjach, które dodają nam uroku. Chętnie inspirujemy...

Może Cię zainteresuje: