Dokumenty Umowa o pracę na czas określony - wzór

Umowa o pracę na czas określony – wzór

-

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie ma ściśle określonej formy dla takiej umowy, wiadomo natomiast, że każda umowa o pracę musi zawierać następujące elementy: określać strony umowy (pracodawcę i osobę pracownika), rodzaj umowy (na czas określony/nieokreślony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (premie, dodatki, podstawowa pensja), wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Zawarcie umowy o pracę na czas określony oznacza, że stosunek pracy wygasa z dniem wskazanym w umowie.

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony umowy mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednocześnie, by chronić pracownika przed celowym unikaniem zawarcia przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony wprowadzono zapis w ustawie, który mówi, że w przypadku, gdy dany pracodawca i pracownik dwukrotnie zawarli już umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy (a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca) – zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z mocy prawa jest równoznaczne w skautach z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Niestawienie się w sądzie – skutki

Lekceważenie sobie wezwania do sądu na rozprawę może skończyć się dla nas nieprzyjemną niespodzianką. Sąd nie toleruje nieusprawiedliwionych obecności na rozprawie wezwanych świadków, gdyż rozciąga to postępowanie w czasie i wydłuża je niepotrzebnie. Jakie kary grożą za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie? Czy w postępowaniu cywilnym również można zostać ukaranym za nieobecność?

Jak zachować się w windzie?

Przebywanie w windzie wraz z dużą grupą innych osób bywa kłopotliwą sytuacją. Tak jak w każdym publicznym miejscu, tak i tu obowiązują reguły savoir–vivre’u.

Zobacz też

Znaczenie zdrowego stylu życia w prewencji zaburzeń odżywiania

W dzisiejszych czasach, problemy związane z odżywianiem stają się...

Gdzie znaleźć tanie artykuły szkolne?

Poszukiwanie tanich artykułów szkolnych, zwłaszcza w okresie rozpoczęcia roku szkolnego, może być wyzwaniem dla wielu rodziców i uczniów. W...

Indywidualny trening personalny

Dlaczego warto postawić na indywidualny trening personalny? Warszawa oferuje rozwiązanie, które pozwala połączyć potrzebę aktywności fizycznej z dostosowanym do...

Może Cię zainteresuje: