Przed podjęciem decyzji o dołączeniu do takiej instytucji warto jednak pamiętać, że perspektywa wyższych zysków zwykle stanowi rekompensatę za wzmożone ryzyko finansowe. Świadomość najważniejszych zalet oraz wad funduszy inwestycyjnych może uchronić przyszłych adeptów inwestowania przed przykrym rozczarowaniem.

Wady i zalety na szali…

W przypadku dylematów inwestycyjnych trudno wskazać uniwersalne rozwiązanie. W podjęciu właściwej decyzji bardzo pomaga znajomość wad i zalet każdego wariantu inwestycji. Można je przedstawić w postaci zwięzłego zestawienia.

Lokata bankowa

Zalety:

(+) nominalny wynik inwestycji jest znany z góry, ewentualna redukcja rentowności lokaty może się wiązać ze wzrostem inflacji;
(+) mechanizm funkcjonowania lokaty jest oczywisty nawet dla osób, które nie posiadają wiedzy finansowej;
(+) osoba oszczędzająca na lokacie nie musi śledzić rozwoju sytuacji rynkowej;
(+) lokata jest bardziej bezpieczne niż jakikolwiek fundusz inwestycyjny – w Polsce od 2000 roku nie upadł żaden bank, a depozyty są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (pełny zwrot dla depozytów mniejszych niż 100000 euro).

Wady:

(-) realna wartość zysków jest niewielka (nie przekracza 2% w skali roku);
(-) wcześniejsze wycofanie kapitału wiąże się z utratą całości odsetek (nieliczne lokaty pozwalają na zachowanie kilku procent wypracowanych zysków).

Fundusz inwestycyjny

Zalety:

(+) możliwość dopasowania strategii inwestycyjnej do swoich upodobań;
(+) spore zróżnicowanie aktywów, w które inwestują fundusze;
(+) możliwość wycofania się z inwestycji w dowolnym momencie;
(+) wymagany kapitał jest taki sam albo niższy od minimalnej kwoty większości depozytów.

Wady:

(-) wysokie opłaty za zarządzanie (3%-4% wartości aktywów w skali roku);
(-) umorzenie jednostki funduszy wymaga uregulowania opłaty manipulacyjnej;
(-) inwestor nie zna realnego ani nominalnego wyniku inwestycji (większe ryzyko niż w przypadku depozytu);
(-) inwestor nie zna ceny, po której zostanie umorzona jednostka (dyspozycja jest realizowana co najmniej z jednodniowym opóźnieniem).

Jak widać, bardziej liczna lista wad dotyczy funduszy. W żadnym razie nie można traktować tego jako kryterium. Wszystkie wady i zalety mają bowiem różne znaczenie dla każdego z posiadaczy kapitału. Osoby, które mają problemy z podjęciem właściwej decyzji, mogą się zastanowić nad rozwiązaniem kompromisowym. Polega ono na podzieleniu swoich kapitałów pomiędzy obywa omawiane warianty.

Wolelibyście powierzyć swoje pieniądze funduszowi inwestycyjnemu czy jednak odłożyć je na lokacie? Zachęcam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here