Po tym względem wyróżniają się obligacje emitowane przez rodzimy Skarb Państwa. Te osoby, które są bardziej biegłe w arkanach giełdowych inwestycji, mogą zainwestować w obligacje zagranicznych rządów oraz dużych przedsiębiorstw wspierając się własnymi analizami oraz systemem ratingów.

Jak widać, zwolennicy inwestowania w obligacje nie są ograniczeni tylko do jednego wariantu. Warto pamiętać, że koszty lokowania kapitału w papierach dłużnych są bardzo zróżnicowane. Okazuje się, że największy wpływ na ich wysokość ma rodzaj nabywanych obligacji. Oczywiście pod pojęciem „kosztu” rozumie się wydatki związane z transakcją (prowizje, opłaty itp.).

Obligacje oszczędnościowe – tani zakup, tanie zbycie

Obligacje oszczędnościowych, które są emitowane przez Skarb Państwa, wyróżniają się niskim kosztem zakupu oraz zbycia. Wybrane placówki banku PKO, które pełnią rolę agenta emisji, nie pobierają żadnych opłat w związku ze sprzedażą papierów dłużnych. Niewielkie opłaty występują tylko w przypadku, gdy posiadacz obligacji zechce umorzyć posiadane obligacje przed terminem ich wykupu. Wówczas zatrzyma on narosłe do tej pory odsetki, lecz będzie zmuszony do wniesienia stosownej opłaty, która został wyszczególniona w dokumencie, który nosi nazwę listu emisyjnego.

Warto dodać, że lektura tego dokumentu jest zalecana wszystkim potencjalnym inwestorom. Objaśnia on wszystkie aspekty związane z naliczaniem oprocentowania oraz zasadami wykupu danej partii obligacji.

Obecnie (2012 r.) wspomniana opłata z tytułu umorzenia to symboliczna złotówka dla każdego papieru. Sytuację inwestora wykupującego papiery przed terminem można zilustrować na podstawie następującego przykładu:

Pan X posiada w swym portfelu inwestycyjnym dwuletnie obligacje skarbowe, które są oprocentowane na poziomie 4,5% w skali roku. Ze względu na konieczność dokonania pilnych wydatków zdecydował się na umorzenie całego pakietu posiadanych papierów wartościowych (100 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każdy). Do przewidzianego w liście emisyjnym terminu wykupu pozostało jeszcze 300 dni. Odsetki dla posiadacza dwuletnich obligacji oszczędnościowych są wypłacane w chwili wykupu lub umorzenia.

W związku z tym kwota (K), którą uzyska pan X będzie wynosiła:
K = 100 zł x 100 + 10 000 x (0,045*(430/365))- 100x 1zł = 10 430 zł

Nominalna stopa zysku w skali roku wyniosła 3,64% (wartość ta nie uwzględnia wpływu inflacji).

Zakup obligacji na rynku Catalyst

Nabywanie obligacji korporacyjnych, które są notowane w ramach rodzimego rynku Catalyst, wiąże się z koniecznością opłacenia prowizji dla biura maklerskiego, które pośredniczy w transakcji. Jest ona naliczona jako określony procent od ceny nabycia. Opłaty pobierane od nabywców obligacji są mniejsze od sum, które muszą zapłacić osoby inwestujące w akcje.

Czy Waszym zdaniem inwestowanie w obligacje jest opłacalne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here