Jakie poza tym różnice występują pomiędzy tymi formami zadłużenia?

Kredyt odnawialny:

– jest przyznawany przez bank na podstawie złożonego przez klienta wniosku;

– limit przyznanego kredytu zależny jest od wysokości wpływów na konto, ich źródła, jak i długości stażu współpracy z bankiem, może wynieść nawet ponad 100 000zł;

– korzystanie z kredytu nie skutkuje ujemnym saldem na koncie, gdyż jego wysokość zwiększa saldo;

– kredyt i odsetki spłaca się tylko, jeśli się z niego korzysta;

– odsetki są dosyć niskie (ok 10-12%) i są naliczane od rzeczywiście wykorzystanej kwoty, nie zaś od kwoty udzielonego kredytu. Gdy klient pokryje wybraną kwotę kredytu, odsetki nie są naliczane (przykładowo z 5000 zł salda, 1000 zł to kredyt odnawialny, gdy saldo na koncie wynosi 2000 zł nie są naliczane odsetki, gdy zaś wyniesie 200 zł, odsetki naliczane są od wykorzystanych z kredytu 800 zł, po wpłacie na konto dodatkowych środków zwiększających saldo do 3000 zł, odsetki nie są już naliczane);

– umowa podpisywana jest na rok, po tym czasie można ją przedłużyć;

– kredyt odnawialny może być używany przez cały okres trwania umowy bez przerwy, nie ma wymogu minimalnych wpłat miesięcznych pokrywających brany kredyt, ważne jest by w rozliczeniu rocznym został on pokryty wraz z odsetkami;

– bank jednak w przypadku ustania regularnych wpłat na konto, może wypowiedzieć umowę i zażądać zwrotu kredytu z odsetkami;

– jest to więc forma, która pozwala na ciągłe wykorzystywanie przyznanego limitu kredytowego, jednocześnie jednak wymaga w miarę regularnych wpłat na konto, gdyż to na ich podstawie bank przyznał kredyt w danej wysokości.

Debet:

– przyznawany jest na podstawie podpisanego aneksu do umowy konta;

– limit debetowy przyznawany jest na podstawie wysokości wpływów na konto, jednak jest on zdecydowanie niższy od limitu kredytu przy koncie, wynosi zazwyczaj ok 1000zł;

– oprocentowanie debetu jest wyższe od oprocentowania kredytu odnawialnego, wynosi zazwyczaj ponad 20%;

– korzystanie z debetu wiąże się ze stworzeniem ujemnego salda na rachunku;

– musi być spłacony w ciągu miesiąca.

Zdecydowanie bardziej korzystną formą zadłużenia na koncie jest więc kredyt odnawialny. Ma niższe oprocentowanie, wyższy limit, dłuższy termin spłaty. Jest on jednak trudniej dostępny i im jest wyższy tym bardziej zmniejsza zdolność kredytową. Debet zaś jest dosyć kosztowną formą pożyczki, jednak zmusza do dyscypliny w spłacie zarówno poprzez wysokie oprocentowanie, jak i krótkie terminy wymagane przez bank do pokrycia zobowiązania.

Analizując przedstawiane przez bank opcje kredytowania, poza wskaźnikami ekonomicznymi, warto wziąć pod uwagę poziom posiadanej samodyscypliny, gdyż niskoprocentowy kredyt odnawialny może się okazać bardziej kosztowny od drogiego debetu, gdy właściciel rachunku będzie korzystał z niego lekkomyślnie.

A co Wam wydaje się bardziej korzystne? Dlaczego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here