Trzeba bowiem pamiętać, że szczególny status podatkowy depozytów stanowił przykład zakamuflowanego obchodzenia obowiązującego ustawodawstwa. Spore znaczenie odegrała też perspektywa dodatkowych funduszy w państwowej kasie. Kolejne źródło wpływów do budżetu nabiera szczególnego znaczenia w obliczu prognoz wskazujących na niższą wartość oczekiwanych przychodów z tytułu PIT. Nietrudno zgadnąć, że omawiana inicjatywa Ministerstwa Finansów nie spotykała się z entuzjazmem wszystkich osób, które w przypadkukont oszczędnościowych oraz lokato dziennym okresie kapitalizacji (zwanych potocznie jednodniówkami) najbardziej ceniły sobie relatywnie wysoką stopę zysku.

Kluczowe groszówki …

Obowiązek podatkowy dotyczący zysków z odsetek kapitałowych został określony na mocy artykułu 30a ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350). Artykuł ten stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy o stawce 19% nalicza się od kwoty odsetek oraz innych przychodów z tytułu ulokowania środków pieniężnych na koncie (wyjątek stanowią kwoty, które zostały zdeponowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Przytoczony powyżej artykuł określa jedynie zakres obowiązku podatkowego, który jest realizowany na mocy innego aktu prawnego. Określa on między innymi warunku naliczania oraz poboru świadczeń, które są należne fiskusowi. Mowa o wspomnianej już ustawie ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. W kontekście opodatkowania depozytów kluczowe znaczenie ma artykuł 63 tego aktu prawnego. Otóż w brzmieniu obowiązującym do 31marca bieżącego roku przewidywał zaokrąglanie podstawy podatku oraz jego wymiaru z dokładnością do 50 gr. Taka regulacja pozwalała na unikanie podatku Belki w przypadku, gdy kwota odsetek była odpowiednio mała. W praktyce granica opodatkowania była równoznaczna z sumą 2,49 zł co oznacza, że odsetki naliczone w ciągu jednego okresu kapitalizacji nie mogły przekroczyć tej sumy (o ile właściciel depozytu chciał uniknąć podatku).

Przykładowo jeżeli wartość naliczonych zysków kapitałowych wynosiła 2,20 zł to podstawa opodatkowania była zaokrąglana do kwoty 2 zł. Po przemnożeniu tej kwoty przez stopę podatku otrzymywano wartość 0,38 zł, która nie podlegała poborowi ze względu na fakt, że należności mniejsze od 0,50 zł należało zaokrąglić do 0 zł. Ostatnia nowelizacja artykułu 63 ustawy ordynacja podatkowa wprowadziła zasadę zaokrąglania kwoty podatku i jego podstawy do drugiego miejsca po przecinku, co skutecznie uniemożliwiło bankom stosowanie omówionej metody.

Polisolokaty alternatywą?

W obliczu nieuchronnych zmian podatkowych oszczędzający już na początku roku zaczęli poszukiwać jakiejś realnej alternatywy dla lokat oraz kont oszczędnościowych o jednodniowej kapitalizacji. Dlatego niektórzy analitycy rynku bankowego wróżyli renesans nieco zapomnianego produktu bankowo-ubezpieczeniowego, który nosi nazwę polisy lokacyjnej (lub polisolokaty). Okazało się jednak, że niewielka opłacalność polisolokat nie skłoniła rodzimych ubezpieczycieli do rozszerzenia swej skromnej oferty.

Co sądzicie o wprowadzeniu podatku od kont oszczędnościowych? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here