Środki finansowania w dużej części pochodzą z funduszy unijnych oraz innych programów regionalnych wspierających rozwój biznesu. Pożyczki z Funduszu, przeznaczone są dla osób, które nie mają możliwości otrzymania środków za pomocą kredytu bankowego. Aby uzyskać pożyczkę, musimy zgłosić się do Regionalnego Biura Funduszu Pożyczkowego. Wykaz placówek znajduje się na przykład na stronie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych. O pożyczkę może ubiegać się mały przedsiębiorca, działający co najmniej trzy miesiące prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa, na którym działa dany oddział Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Zatrudniając do pięćdziesięciu pracowników, posiadając wyraźnie określony cel, na który pożyczka zostanie przeznaczona, może liczyć na uzyskanie pożyczki. W tym celu warto mieć przygotowany odpowiednio wcześnie biznesplan. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką możemy się ubiegać, to sto dwadzieścia tysięcy złotych. Dopuszczalny okres spłaty pożyczki wynosi od trzech do sześćdziesięciu miesięcy, z dopuszczalnym sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału.

Oprocentowanie pożyczki ustalane jest indywidualnie. Według stopy referencyjnej ogłoszonej przez Komisję Europejska na dzień podpisania umowy, plus maksymalnie trzy punkty procentowe marży w skali roku. Dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5% kwoty przyznanej pożyczki. W zależności od wysokości kredytu oraz zdolności kredytobiorcy, konieczne może być zabezpieczenie pożyczki. W tym celu stosuje się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręcznie Funduszu Poręczeń Kredytowy, poręczenie osoby trzeciej, przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej czy hipoteka. Przedsiębiorca powinien posiadać minimalny wkład własny na poziomie 20% wartości przedsięwzięcia, wkładem mogą być również maszyny i urządzenia.

W biurze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego otrzymamy wniosek pożyczkowy, który zobowiązani będziemy wypełnić i wraz z załącznikami, przedłożyć w tej samej siedzibie . Załączniki to między innymi kopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres ostatniego roku. Jeśli nasza działalność trwa krócej, to za cały okres od początku jej otwarcia. Dodatkowo przedłożyć musimy zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o braku zaległości w opłatach składek, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, dokumenty rejestracyjne firmy, kserokopię dowodu osobistego oraz inne dokumenty, których może wymagać od nas Fundusz Pożyczkowy, a o których poinformowani zostaniemy zapewne w trakcie.

Pożyczka zaciągnięta w Regionalnym Funduszu Pożyczkowym jest sporą szansą dla wielu małych przedsiębiorstw na rozwój i ekspansję rynku. Informacji na temat samego funduszu, a także innych poza pożyczka sposobów finansowania szukać należy na stronie Portal Innowacji www.pi.gov.pl oraz wymienionej wyżej stronie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

Pożyczaliście kiedyś pieniądze z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego? Mieliście jakiekolwiek problemy z pożyczeniem tych pieniędzy?

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJak kupić konia?
Następny artykułJak ogłosić upadłość konsumencką?

Karolina Wyszogrodzka - studentka Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy bankiera. Zarówno jako doradca kredytowy, ubezpieczeniowy, jak i inwestycyjny. Współpracuje z serwisami dziennikarstwa obywatelskiego, od dziesięciu lat prowadzi blogi tematyczne związane z finansami oraz te poświęcone polityce i publicystyce.

Nasz specjalista o sobie:

W „wielki i  skomplikowany” świat bankowości trafiłam kilka lat temu przez zupełny przypadek. Moja droga zawodowa od tamtej pory wiedzie przez niemalże wszystkie sektory i rodzaje produktów finansowych. Zebrane dotychczas doświadczenie zawodowe, wiedza - zarówno proceduralna, jak i produktowa - to jednak nie wszystko. Staram się w swoich artykułach odkrywać „ludzkie oblicze” świata finansów. Moim celem jest wyjaśnienie w przystępny sposób mechanizmów, naświetlenie problemów, ukazywanie „kruczków” i „haczyków”.

Naiwny idealizm takiego postępowania ma na celu zwiększenie empatii po obu stronach biurka w placówce finansowej. Ale także na przestrzeżeniu klienta  - przed nie zawsze uczciwymi zasadami gry - i bankiera - przed stosowaniem takich zasad.

Bankowość może być zabawna, mam nadzieję że - przy zachowaniu profesjonalizmu i kompetencji - nie braknie mi nigdy „języka” na ukazanie jej także z tej strony.

Stale dokształcam się w dziedzinie finansów, która - jak wiadomo - zmienia się z dnia na dzień. Pomagają mi w tym zarówno obserwacje rynku, jak i rozmowy ze specjalistami będącymi w gronie moich znajomych.

Finanse nie są jedynym ośrodkiem moich zainteresowań. Jako zodiakalny bliźniak nie potrafię znaleźć dla siebie jednego miejsca na dłużej. Próbuję swoich sił w rysunku i fotografii. Książki traktuję jak narkoman, kończąc jedną odczuwam głód następnej. Otaczająca mnie rzeczywistość - polityczna, społeczna i każda inna - niezmiennie  napawa mnie dziecięcym zdziwieniem. Wyrażam je od ponad dziesięciu lat w swoim blogu, w  formie nie zawsze eleganckich paszkwili i felietonów. Z racji lokalnego patriotyzmu umiłowałam sobie sztukę. Jako wieloletniej tancerce w zespole muzyki dawnej przyswajanie jej  - zwłaszcza w formie teatru  - sprawia mi niewyrażalną w słowach przyjemność. A stresy odreagowuję w swoim królestwie, czyli kuchni dzięki karmienie bliskich i siebie.

Mam wielki apetyt na życie. Nieustannie pracuję nad swoimi kompetencjami i językiem. Trudno mi jednak poskromić w sobie narcyzm, samochwalstwo i naturę prześmiewcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here