Jedną z takich metod jest supply chain management, koncepcja, która według niektórych badaczy w Polsce jest jeszcze na etapie powierzchownej retoryki, zyskując jednocześnie coraz większe zainteresowanie i aprobatę zarządzających firmami. Czym zatem wyróżnia się metoda zarządzania łańcuchem dostaw? Przedstawiamy charakterystykę supply chain management jako metody zarządzania.

Zintegrowanie elementów tworzących łańcuch

Supply chain management to koncepcja opierająca się na założeniu pełnej integracji wszystkich elementów łańcucha dostaw, dzięki czemu produkt zyskuje dodatkową wartość. Integracja w znaczeniu procesowym odnosi się do przekonania, że zarządzanie łańcuchem dostaw może odbywać się w sposób planowy, może być również odpowiednio organizowane, kontrolowane i kierowane.

Zalecenie integracji wiąże się także z koniecznością przepływu wiedzy, środków finansowych i zasobów oraz z możliwością rozłożenia kosztów badań i rozwoju, marketingu, finansów i logistyki. Integracja wymaga współpracy, pełnego zaufania pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Integracja prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień, regularności i niezawodności dostaw oraz elastycznego dopasowywania się do oczekiwań nabywców i wielkości zapotrzebowania dzięki optymalizacji wielkości zapasów w skali całego łańcucha dostaw.

Wspólne wielowymiarowe korzyści

Zasadniczą zaletą stosowania supply chain management i jednocześnie wymogiem niezbędnym do nawiązania współpracy są korzyści dla partnerów współpracy. Korzyści dla konkretnych firm niekiedy trudno jest oszacować, gdyż podczas zastosowania metody często bazuje się na prognozach i przypuszczeniach, a nie wskaźnikach.

Niejednokrotnie efektem zastosowania metody są niewielkie oszczędności kosztów przepływu towarów (na tyle nieznaczne, że kadra zarządzająca nie jest pewna czy warto w ogóle „w to wchodzić”), dostępne jednak dla firmy wyłącznie po drożeniu SCM (bez wdrożenia metody nie zaistniałyby żadne oszczędności). Za zastosowaniem zarządzania łańcuchem dostaw przemawia także zwiększenie korzyści finalnego odbiorcy. Obniżka kosztów dla ostatecznego nabywcy wynika z tego, że redukcji ulega koszt dostawy, magazynowania i rozładunku. Założeniem koncepcji supply chain management jest również utrzymanie jakości samych wyrobów oraz obsługi na oczekiwanym poziomie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here