Lifestyle Fundusze unijne dla stowarzyszeń

Fundusze unijne dla stowarzyszeń

-

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w dziewięciu priorytetach. Są to: zatrudnienie i integracja społeczna, rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wysoka jakość systemu oświaty, szkolnictwo wyższe i nauka, dobre rządzenie, rynek pracy otwarty dla wszystkich, promocja integracji społecznej, regionalne kadry gospodarki oraz rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu minimum 50 tysięcy;

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – celem jest rozwój polskiej gospodarki przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: badania i rozwój nowoczesnych technologii, kapitał dla innowacji, dyfuzja innowacji, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji oraz społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; kultura i dziedzictwo kulturowe oraz bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;

– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – głównym celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w czterech priorytetach. Są to: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu;

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w czterech priorytetach. Są to: oprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz LEADER. W przypadku LEADERA warto brać udział w małych konkursach, ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD;

– Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Konkursy są ogłaszane przez Lokalne Grupy Rybackie (LGR);

– programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – obejmują one programy transgraniczne oraz transnarodowe;

– Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – chodzi o rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza Unii Europejskiej poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Warto również wspomnieć o inicjatywach zarządzanych z poziomu unijnego. Są to:

– Program Młodzież w działaniu;

– Program Life+;

– Program Uczenie się przez całe życie;

– Program Europa dla obywateli;

– Program Kultura;

– drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia;

– Program Media;

– Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress;

– Bezpieczniejszy Internet;

– Programy współpracy zewnętrznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak wygłosić toast weselny

Zgodnie ze zwyczajem przyjęcia weselne honoruje się toastami na cześć państwa młodych. Ze względu na uroczysty moment słowa powinny być starannie dobrane. Wznoszenie toastu musi uwzględniać zasady dobrego wychowania, aby przemowa nie uraziła nikogo. Co powiedzieć?

Jak dobrać krawat?

Wybór koloru krawatów nie jest trudny. Savoir - vivre zaleca bardzo jasne zasady, łatwe do zapamiętania. Barwy zależą od koloru koszuli, od okazji i pory dnia.

Zobacz też

Final Fantasy XIII – Crystarium

Crystarium to specjalny system rozwoju postaci, który powstał na potrzebę gry Final Fantasy XIII. Wejść do niego możemy poprzez włączenie Menu. Każdy z bohaterów posiada swoją indywidualną ścieżkę rozwoju po całym Crystarium. Ścieżki różnią się dla każdej postaci ilością maksymalnej energii, siły i magii jaką można uzyskać, jednak większość technik i czarów w dalszej części gry jest podobna u każdej postaci.

Paczki do Anglii – tania wysyłka kurierem

Anglia jest popularnym kierunkiem wysyłek paczek zagranicznych. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać się ze...

Jaka karma dla psiego alergika?

Mały alergik w domu to wyzwanie. Należy zadbać o odpowiednie jedzenie dopasowane do potrzeb, dobrać kosmetyki do pielęgnacji, a...

Może Cię zainteresuje: