Gdzie rośnie żurawina w Polsce?
Gdzie rośnie żurawina w Polsce?

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego – pod rygorem nieważności. Przed sporządzeniem takiej umowy konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości – należy przeanalizować, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, sprawdzić, czy sprzedaży dokonuje osoba będąca właścicielem nieruchomości, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości jest bardzo istotnym aspektem, gdyż np. zakup działki budowlanej na terenie zalewowym jest nieekonomiczne – ryzyko powodzi uniemożliwia wybudowanie na takiej działce domu.

Warto sprawdzić, czy przedstawione przez właściciela działki dokumenty są aktualne – zwłaszcza w zakresie powierzchni nieruchomości, jej uzbrojenia oraz przeznaczenia. Jeżeli chcemy nabyć działkę budowlaną pod budowę domu – upewnijmy się, że ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej – czy to przez ustanowioną służebność drogi konicznej, czy też z zakupem działki powinniśmy kupić udział w drodze wewnętrznej prowadzącej do tej działki. Brak uregulowanego prawnie dojazdu (nawet, jeżeli faktycznie jest możliwość dojechania do nieruchomości) uniemożliwi budowę domu na działce – nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Ponadto, warto upewnić się, że na działce nie ma urządzeń przesyłowych – stacja transformatorowa na działce budowlanej uniemożliwia budowę domu. Poniżej typowy wzór umowy sprzedaży nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here