Czy chałwa z biedronki jest zdrowa?
Czy chałwa z biedronki jest zdrowa?

Inaczej: umowa wypożyczenia – jest w rzeczywistości umową najmu, do wykładni zawartych w niej postanowień i uzgodnień między stronami stosuje się zatem przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę najmu. Celem umowy wypożyczenia jest korzystanie z cudzej rzeczy (używanie jej przez czas oznaczony) w zamian za wynagrodzenie ustalone w umowie. Po zakończeniu umowy – rzecz wypożyczona zostaje zwrócona wypożyczającemu. Zwrócona rzecz powinna być wydana wypożyczającemu w stanie tzw. „niepogorszonym” – zatem za jej zniszczenie odpowiada wypożyczający. Normalne zużycie rzeczy wynikające z używania rzeczy nie obciąża wypożyczającego – gdy rzecz była użytkowana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem (instrukcją). Umowy wypożyczenia dotyczą najczęściej samochodów czy sprzętu np. budowlanego (rusztowań, dźwigów, podestów itp.). Wówczas wypożyczający może (i zastrzega), że osoba korzystająca ze sprzętu czy pojazdu musi mieć przewidziane prawem uprawnienia. Zazwyczaj w chwili przekazania sprzętu do używania – jak i przy jej zwrocie wypożyczającemu sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy.

Wypożyczający urządzenie powinien używać je zgodnie z jego przeznaczeniem – najczęściej zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkowania urządzenia. Ponadto, wypożyczający rzecz powinien liczyć się z tym, że będzie musiał podnosić poza wynagrodzeniem dla wypożyczającego koszty związane z korzystaniem z rzeczy – koszt paliwa, prądu itp. W umowie można zobowiązać wynajmującego (wypożyczającego) do ubezpieczenia sprzętu czy urządzeń stanowiących przedmiot umowy.

Ponadto, w umowie wypożyczenia istotne są postanowienia regulujące możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia – w sytuacji zaistnienia tzw. „ważnych przyczyn”. Taką przyczyną może być wada wypożyczonej rzeczy, która uniemożliwia korzystanie z niej – lub na skutek nieprawidłowego użytkowania przez poprzedniego wypożyczającego wady ujawniły się w trakcie korzystania z rzeczy. Warto w takim wypadku (zwłaszcza w umowie wypożyczenia sprzętu i urządzeń budowlanych) zawrzeć postanowienia dotyczące dostarczenia w szybkim terminie przez wypożyczającego rzeczy lub urządzenia wolnego od wad lub określenie zasady naprawy takiej rzeczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here