Dokumenty Umowa zaliczki - wzór

Umowa zaliczki – wzór

-

Instytucja zaliczki nie została uregulowana wprost w kodeksie cywilnym, w przeciwieństwie do zadatku, który został wskazany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Nie będę wypowiadała się w temacie różnicy pomiędzy zadatkiem, a zaliczką – ważnym jest, by w umowie zostało sprecyzowane jakie z tych świadczeń strony mają na myśli.

Zaliczka ma tę funkcję w umowach, że jej uiszczenie przez Stronę czynności prawnej na rzecz (do rąk) drugiej strony – zostanie w chwili jej wpłaty zaliczona na poczet przyszłych świadczeń pomiędzy stronami. Nie jest konieczne zatem regulowanie w umowie w sposób szczegółowy zakresu wpłacanej zaliczki – musi zostać wskazana jej wysokość, znajdować się klauzula  mówiąca o dokonanej wpłacie jako „zaliczce” oraz pokwitowanie przez stronę przyjmującą zaliczkę jej odbioru. Rzecz jasna głównie dla celów dowodowych.

Co dzieje się z zaliczką wskazaną w tak „skąpy” sposób w umowie? Otóż, skoro zaliczka ma zostać zaliczona na poczet przyszłego świadczenia przy spełnieniu umowy – kwota pozostała do zapłaty jest pomniejszona o wartość wpłaconej zaliczki. Jeśli zaś umowa nie dojdzie do skutku –  strona, która otrzymała zaliczkę, jest zobowiązana ją zwrócić w takiej wysokości, w jakiej ją otrzymała – bez konieczności zastrzegania obowiązku zwrotu w umowie. Zaliczka nie spełnia funkcji zabezpieczenia (niczym zadatek) wykonania zobowiązania, stanowi po prostu świadczenie strony – tyle, że spełnione w części.

Tytułem przykładu, gdy strona zobowiązana na podstawie umowy przedwstępnej nie zawarła umowy przyrzeczonej z przyczyny, za którą ponosi odpowiedzialność, a strona uprawniona nie może (art. 390 § 2 k.c.) lub nie chce dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, aktualizuje się sankcja odszkodowawcza: odpowiedzialność strony zobowiązanej w granicach tzw. ujemnego interesu umowy (art. 390 § 1 k.c.). Zatrzymanie w takim przypadku przez stronę uprawnioną otrzymanej zaliczki mogłoby wchodzić w grę jedynie w razie zastrzeżenia w umowie przedwstępnej stosownej klauzuli, o charakterze kary umownej lub wyraźnego wskazania, że wpłacona kwota to zadatek. W każdym innym wypadku kwota wypłaconych zaliczek powinna być uznana ze względu na nieosiągnięcie zamierzonego ich celu za świadczenie nienależne (zgodnie z art. 410 § 2 k.c.). Wówczas powinno ono zostać zwrócone w pełnym zakresie, bez możliwości ograniczenia jego wysokości. Jak wyjaśniono w literaturze przedmiotu (por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004 r. I CK 129/2003 LexPolonica nr 2082440), mimo iż w tego rodzaju przypadkach świadczenie staje się nienależne dopiero z chwilą, w której ostatecznie okaże się, że zamierzony jego cel nie został osiągnięty, wzbogacony powinien się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu już od chwili, w której je otrzymał. Ten, kto otrzymał zaliczkę, wie, że zobowiązanie, do którego wykonania ono zmierza, jeszcze nie powstało.

Poprzedni artykułUmowa cesji – wzór
Następny artykułŚwiadectwo pracy – wzór

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Nagana pracownicza – informacje

Stanowisko kierownicze niesie ze sobą wiele przykrych obowiązków. Czasem jakiegoś pracownika trzeba zwolnić, innego upomnieć, nigdy nie jest to przyjemne dla żadnej ze stron. Nie jest to też proste. Prawo reguluje, jak udziela się nagan i co może z tym zrobić karany pracownik.

Jak wykonać fundament pod garaż blaszany?

Wykonanie fundamentu pod blaszany garaż nie jest rzeczą skomplikowaną ani trudną. Z powodzeniem możemy te prace wykonać samodzielnie korzystając z najprostszych materiałów budowlanych. Nasz samochód będzie dzięki temu bardziej zadbany, a samo korzystanie z garażu - przyjemniejsze i czystsze.

Zobacz też

Dopasowanie imion w miłości – czy warto w to wierzyć?

Od wieków próbowano znaleźć idealną metodę kojarzenia par, dzięki której można by stworzyć trwałe i szczęśliwe związki. Jedną z nich jest dopasowywanie męskich i kobiecych imion. Na czym polega ten sposób i czy może nam pomóc w doborze partnera?

Fasolki wszystkich smaków

Harry Potter chyba już na zawsze na dobre zagościł w sercach osób dorosłych i dzieci. To książka, która już...

Wybierz oryginalną i piękną torebkę

Każda kobieta chce świetnie wyglądać w różnych okolicznościach. Zależy nam na niebanalnych stylizacjach, które dodają nam uroku. Chętnie inspirujemy...

Może Cię zainteresuje: