Dokumenty Umowa zlecenie - wzór

Umowa zlecenie – wzór

-

Umowa zlecenia jest typem umowy nazwanej, wymienionej w kodeksie cywilnym. Art. 734 k.c. definiujący umowę zlecenia oraz wzajemne obowiązki stron tej umowy, w ten sposób, że zgodnie z treścią tego przepisu przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, w przypadkach, gdy zostaje zawarta z własnym pracownikiem lub zleceniobiorca nie ma żadnego innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Umowa zlecenia powinna wskazywać, czy przyjmujący zlecenie działa w imieniu własnym, czy też w imieniu zleceniodawcy – gdyż w braku odmiennych postanowień umownych z mocy prawa zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie – zatem uprawnia do działania w imieniu zleceniodawcy (można powiedzieć, że „zawiera w sobie” pełnomocnictwo).

Zawarcie umowy zlecenia nie wymaga zastosowania szczególnej formy – chyba, że strony w umowie taką formę zastrzegły. Umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania (nie zaś rezultatu, jak umowa o dzieło). Najczęściej umowa zlecenia dotyczy dokonania czynności prawnych w imieniu innej osoby, podmiotu – np. prowadzenia spraw przed sądem przez adwokata.

Popularność umowy zlecenia wynika z tego, że zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu – np. w umowach o usługi reklamowe w Internecie, umowa o konserwację i naprawy awaryjne sprzętu, umowa o wdrożenie programu komputerowego, umowa o przeprowadzenie szkolenia, umowa o zarządzanie nieruchomościami, umowa pośrednictwa nieruchomości. Poniżej przedstawiam wzór umowy zlecenia o dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz zleceniodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zorganizować imprezę w stylu hippie?

Dzieci kwiaty na start. Impreza w hipisowskim stylu, to nie tylko kawał dobrej muzyki, ale też niecodzienny luz, spokój i radość życia. Warto nie tylko przebrać się za hipisa, ale także, choć na jedną noc, poczuć ideologię, według której żyli.

Jak zmienić zawód?

Większości z nas wydaje się, że zmiana zawodu może być tylko i wyłącznie wynikiem braku możliwości znalezienia pracy. Jednak na przestrzeni ostatnich lat pojawił się nowy trend, którego głównym założeniem jest zmiana zawodu. Młodzi będą coraz częściej zmieniać swój zawód, szacuje się, że co około siedem lat będą podejmować to wyzwanie. Zmiana zawodu będzie trudniejsza dla osób starszych i z długim stażem zawodowym w jednej pracy, na jednym i tym samym stanowisku. Obecnie takiego pracownika do zmiany zawodu może doprowadzić również wypalenie zawodowe. Narastająca depresja i frustracja, jest w stanie wywołać u nas przejmującą chęć wyrwania się z szarej codzienności, czego przejawem zapewne jest nowy zawód. Inną siłą motywacyjną jest masowe zwalnianie pracowników w okresie kryzysu i towarzyszące mu programy outplacementu.

Zobacz też

Jak nie stracić odestek z lokaty?

Wielu posiadaczy lokat narzeka na ten sam problem, a mianowicie na możliwość utraty odsetek w sytuacji likwidacji lokaty przed końcem trwania okresu, na jaki została zawarta umowa. W przypadku lokat, w których odsetki naliczane są na koniec okresu umownego, a więc w dniu zapadalności depozytu, likwidacja lokaty przed końcem okresu jej trwania oznaczać może utratę nawet całości wypracowanego zysku.

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Autos – sprawdzony dostawca wysokiej klasy części zamiennych do pojazdów użytkowych

W przypadku firm, które dysponują flotą pojazdów użytkowych, szybka dostawa części zamiennych jest na wagę złota. Właśnie dlatego warto...

Może Cię zainteresuje: