Aby otworzyć taki rachunek jako osoba fizyczna powinniśmy udać się do placówki banku, po zapoznaniu się z ofertą i tabelą opłat i prowizji podjąć decyzję o otwarciu rachunku. Prowadząc działalność gospodarczą posiadamy konto firmowe, najłatwiej więc byłoby otworzyć rachunek w banku, który prowadzi dla nas ten rachunek, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Nie jest to jednak koniecznością.

Powinniśmy przedstawić w banku dokumenty wskazujące status prawny podmiotu, a w szczególności wyciąg z właściwego rejestru, statut lub umowę spółki. Kolejne dokumenty to zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji lub nie wymaga koncesji. Dokument stanowiący potwierdzenie nadania numeru statystycznego (REGON) oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu,
w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych.

Zostaniemy również poproszeni o wypełnienie wniosku o zawarcie umowy rachunku bankowego w walutach wymienialnych. Powinien on być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu. Najczęściej będzie to właściciel firmy. Częścią umowy będzie karta wzorów podpisów zawierająca wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach prowadzonych przez bank w ramach podpisanej umowy. Możemy również podpisać pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do korzystania ze środków. Pełnomocnictwo powinno być złożone w obecności pracownika banku, lub z notarialnie uwierzytelnionym podpisem mocodawcy. W zależności od oferty banku, w ramach umowy rachunku bankowego w walutach wymienialnych, będziemy mogli otwierać rachunki lokat terminowych. Warunki ich prowadzenia określają oddzielne, często indywidualne umowy. Firma jako właściciel rachunku może składać pisemne dyspozycje dotyczące wykonywania stałych zleceń z rachunku, zablokowania lub skumulowania określonej kwoty na rachunku czy też pozostawienia na rachunku z każdorazowego salda określonej kwoty.

Wpłaty i wypłaty realizowane są przez bank na podstawie pisemnej dyspozycji, które mogą być realizowane w dewizach lub złotych. Banki stosują tutaj własne kursy walutowe. Mają one w obowiązku, tak jak i przy zwykłych rachunkach w złotówkach, zapewnić posiadaczowi zachowanie tajemnicy obrotów i stanów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcie środków z rachunku bez naszej zgody może mieć miejsce tylko w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, przez uprawnione do tego organy egzekucyjne. Bank może wypowiedzieć umowę rachunku tylko z ważnych powodów, takich jak na przykład łamanie przez posiadacza regulaminu prowadzenia rachunku. Przed podpisaniem umowy rachunku należy dokładnie zapoznać się regulaminem i tabelą opłat i prowizji.

Otwarcie rachunku przez osobę prawną będzie wiązało się jedynie z koniecznością pojawienia się w wybranym banku z dowodem osobistym. Wszelkie przepisy wymienione wyżej tyczące się prowadzenia rachunku dla osoby fizycznej będą dotyczyć również rachunków osobistych. Należy jednak zwrócić uwagę na minimalne kwoty, o jakie trzeba będzie zasilić konto przy jego zakładaniu. Wszystkie przepisy regulujące otwieranie i prowadzenie kont dewizowych zawarte zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Oferty przedkładane klientom w placówkach banków będą się od siebie różnić, niemniej wszystkie podlegają wyżej wymienionej ustawie, w związku z tym zgodnie z jej zapisami muszą być formułowane.

Zakładaliście kiedyś konto dewizowe? Mieliście z tym jakiekolwiek problemy?

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodział zysku w spółce
Następny artykułJak napisać reklamację do banku?

Karolina Wyszogrodzka - studentka Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy bankiera. Zarówno jako doradca kredytowy, ubezpieczeniowy, jak i inwestycyjny. Współpracuje z serwisami dziennikarstwa obywatelskiego, od dziesięciu lat prowadzi blogi tematyczne związane z finansami oraz te poświęcone polityce i publicystyce.

Nasz specjalista o sobie:

W „wielki i  skomplikowany” świat bankowości trafiłam kilka lat temu przez zupełny przypadek. Moja droga zawodowa od tamtej pory wiedzie przez niemalże wszystkie sektory i rodzaje produktów finansowych. Zebrane dotychczas doświadczenie zawodowe, wiedza - zarówno proceduralna, jak i produktowa - to jednak nie wszystko. Staram się w swoich artykułach odkrywać „ludzkie oblicze” świata finansów. Moim celem jest wyjaśnienie w przystępny sposób mechanizmów, naświetlenie problemów, ukazywanie „kruczków” i „haczyków”.

Naiwny idealizm takiego postępowania ma na celu zwiększenie empatii po obu stronach biurka w placówce finansowej. Ale także na przestrzeżeniu klienta  - przed nie zawsze uczciwymi zasadami gry - i bankiera - przed stosowaniem takich zasad.

Bankowość może być zabawna, mam nadzieję że - przy zachowaniu profesjonalizmu i kompetencji - nie braknie mi nigdy „języka” na ukazanie jej także z tej strony.

Stale dokształcam się w dziedzinie finansów, która - jak wiadomo - zmienia się z dnia na dzień. Pomagają mi w tym zarówno obserwacje rynku, jak i rozmowy ze specjalistami będącymi w gronie moich znajomych.

Finanse nie są jedynym ośrodkiem moich zainteresowań. Jako zodiakalny bliźniak nie potrafię znaleźć dla siebie jednego miejsca na dłużej. Próbuję swoich sił w rysunku i fotografii. Książki traktuję jak narkoman, kończąc jedną odczuwam głód następnej. Otaczająca mnie rzeczywistość - polityczna, społeczna i każda inna - niezmiennie  napawa mnie dziecięcym zdziwieniem. Wyrażam je od ponad dziesięciu lat w swoim blogu, w  formie nie zawsze eleganckich paszkwili i felietonów. Z racji lokalnego patriotyzmu umiłowałam sobie sztukę. Jako wieloletniej tancerce w zespole muzyki dawnej przyswajanie jej  - zwłaszcza w formie teatru  - sprawia mi niewyrażalną w słowach przyjemność. A stresy odreagowuję w swoim królestwie, czyli kuchni dzięki karmienie bliskich i siebie.

Mam wielki apetyt na życie. Nieustannie pracuję nad swoimi kompetencjami i językiem. Trudno mi jednak poskromić w sobie narcyzm, samochwalstwo i naturę prześmiewcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here