W niektórych przypadkach posiadanie takiego depozytu stanowi konieczność ze względu na przymus spłacania zobowiązań w walucie obcej. Mowa o osobach, które zdecydowały się na spłatę rat kredytu walutowego bez konieczności przewalutowania środków w banku. Niezależnie od motywów uruchomienia konta, wszyscy jego posiadacze są narażeni na takie samo ryzyko, które jest związane z różnicami kursowymi.

Przyczyna problemu: kapitał w walucie obcej, zakupy w Polsce

Różnice kursowe dotyczą wszystkich rezydentów, którzy:
– uzyskują dochody w walucie innej niż złotówka;
– spłacają zobowiązania w walucie innej niż złotówka;
– posiadają kapitał denominowany w obcej walucie.

W tym wypadku pojęcie rezydenta dotyczy osoby, która przebywa w Polsce na stałe. Dla takich osób kluczowe znaczenie ma wartość nabywcza waluty, w której dokonują codziennych rozrachunków. Okazuje się, że wszelkie wahania kursu złotówki w stosunku do waluty depozytu zmieniają realną wartość posiadanych funduszy. Właśnie w takim przypadku występują korzystne lub niekorzystne efekty zmian kursu (czyli dodatnie oraz ujemne różnice kursowe).

Zjawisko dodatnich różnic kursowych można przestawić za pomocą następującego przykładu:

Bank Y w swojej ofercie posiada konto oszczędnościowe, które jest prowadzone w dolarze. Oprocentowanie dla tego produktu wynosi 1,5% w skali roku. Inwestor (pan X) zdecydował, że zdeponuje swoje środki (5000$) na kolejne 60 dni. W przypadku wspomnianego konta obowiązuje kapitalizacja codzienna. Kwota odsetek po 60 dniach utrzymywania środków wyniesie (obliczenia uwzględniają zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki):

O = ((1+(0,015*(1-0,19)/365))60-1)x 5000$ = 10$

W związku z tym, po 60 dniach oszczędzania na koncie pana X widnieje kwota 5010$. Nie oznacza to jednak, że w rzeczywistość zyskał on tylko 10$. W ciągu dwóch miesięcy doszło bowiem do długoterminowego osłabienia złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego (zmiana kursu z 3,42 PLN za 1 $ do 3,6 PLN za 1 $). Zatem realna wartość należących o pana X oszczędności wzrosła z 17 100 zł do 18 036 zł. W przypadku utrzymania się kursu z dnia założenia depozytu osiągnięty zysk byłby znacznie mniejszy (43,2 zł).

Różnice potencjalne a zrealizowane

Warto zdawać sobie sprawę, że różnice kursowe, które występują przed wymianą danej waluty na złotówki, mają charakter czysto hipotetyczny. Innymi słowy, brak wymiany waluty oznacza, że realizacja realnego zysku lub straty jeszcze nie nastąpiła.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here